وبلاگ‌ها

 

خودم مست

خودم مست و جهان هست و
خدای اسمان مست

نمی دانم چرا ادم در این دنیا ،
در این اوارگی هست

خودم مست و خودم مست و
خودم مست

خدا اینجا چه هست یا که ، که هست
یا که چه کار است

خودم مست و خودم مست و
خودم مست

به تکرار دقایق ادمی هست شعر ها هست
واژا ها هست

خودم مست و خودم مست و
خودم مست

که رستم از همه دنیا ، که خستم ،
واژه هایم جملگی مست

@poemsecom
#ارشان_صابرمختاری

poemses

poemses