اروپا

403 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ویزای بلغارستان

  • 1 پاسخ
  • 79 بازدید
 2. #پناهندگی در #فرانسه

  • 0 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 69 بازدید
 3. نکات مهم تغییر اسم آلمان

  • 3 پاسخ
  • 155 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 70 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 71 بازدید
 4. هزینهای زندگی در آلمان

  • 4 پاسخ
  • 78 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 70 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 71 بازدید
 5. پناهندگی آلمان در هفت گام

  • 0 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 67 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 73 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
 6. کارت اقامت دائم #کانادا

  • 0 پاسخ
  • 78 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 71 بازدید
 7. مطالب مهم مهاجرت

  • 0 پاسخ
  • 83 بازدید
 8. دلایل رد شدن ویزای شینگن:

  • 0 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 170 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 85 بازدید
 9. دولدونگ (تحمل شده )

  • 0 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 69 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 67 بازدید
 10. کشور امن #ثالث

  • 0 پاسخ
  • 76 بازدید