اروپا

403 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ویزای بلغارستان

  • 1 پاسخ
  • 55 بازدید
 2. #پناهندگی در #فرانسه

  • 0 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 50 بازدید
 3. نکات مهم تغییر اسم آلمان

  • 3 پاسخ
  • 106 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 49 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 52 بازدید
 4. هزینهای زندگی در آلمان

  • 4 پاسخ
  • 59 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 52 بازدید
 5. پناهندگی آلمان در هفت گام

  • 0 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 49 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 53 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 52 بازدید
 6. کارت اقامت دائم #کانادا

  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 52 بازدید
 7. مطالب مهم مهاجرت

  • 0 پاسخ
  • 62 بازدید
 8. دلایل رد شدن ویزای شینگن:

  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 129 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 58 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 63 بازدید
 9. دولدونگ (تحمل شده )

  • 0 پاسخ
  • 54 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 49 بازدید
 10. کشور امن #ثالث

  • 0 پاسخ
  • 58 بازدید