تالار گفتمان
کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان (http://forum.poemse.com)
+-- انجمن: بازی (http://forum.poemse.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: بازی های انجمن (http://forum.poemse.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ (/showthread.php?tid=7)کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - poemse - 2015/07/05

این بحث اینطوریه که من یه کلمه میگم مثلا" پول ; نفر بعدی باید ببینه

پول اون رو یاد چه کلمه ای میندازه . . . فرض کنید پول اون رو یاد ازدواج

بندازه !!! مینویسه ازدواج . . . نفر سوم که میاد باید ببینه از دواج اون رو یاد

چه کلمه ای میندازه و اون کلمه رو بنویسه و الی آخر . . .

خودم شروع می کنم : [تصویر:  45.gif]

بازی آنلاین Angel


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - hamed2013 - 2015/07/05

اگه اون کلمه بازی آنلاینه
من یاد کلش آف کلنز میفتم


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - poemse - 2015/07/05

جنگ جهانی سوم


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - hamed2013 - 2015/07/05

جهان سوم ایران


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - poemse - 2015/07/05

زندگی ابدی


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - hamed2013 - 2015/07/05

اون دنیا


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - poemse - 2015/07/05

سیگار برگ


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - hamed2013 - 2015/07/05

واقعا یاد سیگار برگ افتادی خخخخ
کاپیتان بلک


RE: کلمه قبلی شما رو یاد چی میندازه؟ - poemse - 2015/07/05

شیطان کسیف

خخخخخ اریو