تالار گفتمان
بازی با داستان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان (http://forum.poemse.com)
+-- انجمن: بازی (http://forum.poemse.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: بازی های انجمن (http://forum.poemse.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: بازی با داستان (/showthread.php?tid=8)

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5


بازی با داستان - poemse - 2015/07/05

این بازی این جوریه که هر نفر جمله ی نفر قبلی رو ادامه میده
من شروع میکنم
یه روز یه مرده............. 

نفر بعدی مثلا :
می خوره به نرده Huh


RE: بازی با داستان - hamed2013 - 2015/07/05

امید زندگی


RE: بازی با داستان - poemse - 2015/07/05

شو از دست میده ....


RE: بازی با داستان - hamed2013 - 2015/07/05

تا اینکه...


RE: بازی با داستان - SHEITOON - 2015/07/05

خود کشی میکنه...


RE: بازی با داستان - poemse - 2015/07/05

اما تو راه خود کشی طناب میندازه گردنش .....


RE: بازی با داستان - hamed2013 - 2015/07/05

ولی بعد از...


RE: بازی با داستان - poemse - 2015/07/05

چند دقیقه می فهم طناب کوتاه ....


RE: بازی با داستان - SHEITOON - 2015/07/05

و کلا بیخیال خودکشی با طناب میشه


RE: بازی با داستان - hamed2013 - 2015/07/05

پیش خودش فکر میکنه..