Jump to content

مسئولیت های بازرسان قانونی در ثبت شرکت چیست؟


kiasabt

Recommended Posts

مسئولیت های بازرسان قانونی

شرکت های سهامی(عام و خاص)

ماده154(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده156(ل.ا.ق.ت)- بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود.

ماده266(ل.ا.ق.ت)- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس جنحه ای از 2 ماه تا 6ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده267(ل.ا.ق.ت)- هرکس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

ماده147(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:

1-اشخاص مذکور در ماده111(ل.ا.ق.ت).

2- مدیران و مدیر عامل شرکت.

3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می دارد.

ماده91(ل.ا.ق.ت)- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

 

 

 

 

 

 

شرکت...............(سهامی خاص)

«گزارش بازرس»

«به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت»

اینجانب که در جلسۀ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورخ ../../13، به عنوان بازرس اصلی شرکت انتخاب و منصوب شده ام، وظائف خود را براساس مقررات لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه1347 و همچنین مفاد اساسنامه شرکت انجام و بدین وسیله گزارش خود را به مجمع محترم تقدیم می دارم.

ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/13 و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، مورد رسیدگی اینجانب قرار گرفت و کلیه اطلاعات و توضیحات مورد لزوم برای انجام رسیدگی مذکور در اختیار اینجانب قرار داده شده است.

به عقیده اینجانب، ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت، تصویری درست و روشن از وضع شرکت سهامی .........(خاص) در 29 اسفند13 را طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ارائه می دهد.

اینجانب همچنین گزارشی را که از طرف هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی سالانه داده شده است مطالعه نموده ام، براساس رسیدگی های انجام شده نسبت به مدارک شرکت و اقدامات انجام شده دیگر، به عقیده اینجانب اطلاعات مالی مندرج در گزارش هیأت مدیره از کلیه جهات مهم، صحیح می باشد.

امضاء بازرس اصلی شرکت

توجه: در صورتیکه بازرس هیچگونه ایرادی از گزارش هیأت مدیره و حساب های شرکت نگرفته باشد معمولاً نمونه چنین گزارشی را به مجمع تقدیم می دارد. این گزارش متفاوت با نمونه گزارش استاندارد(مقبول) حسابرس مستقل می باشد.

 

 

ثبت نام شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...