Jump to content

تأمین اجتماعی در آلمان


poemses

Recommended Posts

قسمت اول : 

💢تأمین اجتماعی در آلمان

(Social security in Germany)

مهاجرین در حال کار و زندگی مشارکت منظمی با سیستم تأمین اجتماعی در آلمان را (Sozialversicherungssystem) انجام می دهند. این سیستم جامع، جمع آوری شده  سرمایه گذاری برای محافظت از معیشت هر کسانی که ممکن است نیاز به حمایت اضافی داشته باشد، طراحی شده است. 

علاوه بر سیستم های اجباری، طرح های بیمه قانونی که در صورت بیماری، پیری یا بیکاری ساکنین آلمان را پوشش می دهد، مزایای فراوان و کمک هزینه های موجود برای کمک به هر کسی که دارای درآمد کمی برای پوشش هزینه های پایه زندگی است، وجود دارد.

🔵سیستم بیمه قانونی آلمان

هر کس که در آلمان مشغول به کار است، لازم است که در تامین اجتماعی به صورت اجباری مشارکت کند. بار سهم مشارکت بین شما و کارفرمای شما تقسیم می شود، به این معناست که متوسط مجموع در حدود 20 تا 22 درصد از حقوق شما است. سهم مشارکت تامین اجتماعی شما مستقیما از پرداخت ماهانه شما توسط کارفرمای شما کسر می شود و زمینه های زیر را پوشش می دهد:

🔻بیمه درمانی قانونی (gesetzliche Krankenversicherung – GKV)

🔻بیمه بازنشستگی (Rentenversicherung – RV)

🔻بیمه مراقبت بلند مدت (Pflegeversicherung)

🔻بیمه بیکاری (Arbeitslosenversicherung)

🔻بیمه حوادث شغلی (Unfallversicherung)

🔻شناسه تامین اجتماعی (Sozialversicherungsausweis)


🔸بیمه درمانی قانونی (gesetzliche Krankenversicherung – GKV)

تقریبا همه افراد ملزم هستند که در بیمه درمانی قانونی مشارکت کنند (در حال حاضر حدود 90٪ از جمعیت تحت پوشش یک طرح GKV قرار دارند).

 اگر شما خود، کارمند هستید و بیش از 59.400 یورو در سال کسب می کنید، می توانید انتخاب کنید که در بیمه درمانی خصوصی یا در GKV مشارکت کنید.

🔸بیمه بازنشستگی (Rentenversicherung – RV)

هر کس که در آلمان کار می کند، مجبور است در یک طرح بیمه بازنشستگی شرکت کند. با گذشت زمان، مشارکت شما با مقررات اولیه ایجاد می شود تا به شما برای بازنشستگی تان ارائه داده شود. اگر برای خودتان کار می کنید (به عنوان مثال کسب و کار خودتان را انجام می دهید یا یک شغل آزاد دارید)، می توانید انتخاب کنید که آیا طرح بیمه بازنشستگی قانونی را انتخاب و یا یک برنامه بازنشستگی خصوصی را شروع کنید.

#تامین #اجتماعی در #آلمان 
#بیمه_همگانی #بیمه_بازنشستگی
#سیستم #بیمه #قانونی #آلمان
گردآوری مطالب - امیرمتین 
 

Link to comment
Share on other sites

قسمت دوم : 

🔸بیمه مراقبت بلند مدت در آلمان (Pflegeversicherung)

بیمه مراقبت بلند مدت (Pflegeversicherung) در سال 1995 به سیستم تأمین اجتماعی آلمان اضافه شد تا اطمینان حاصل شود که هر فرد برای نیاز به مراقبت های پرستاری در دراز مدت، به علت حادثه، بیماری و یا سن، آمادگی دارد.

مزایای مراقبت بلند مدت توسط مشمول های اجباری از همه کارکنان در آلمان (در حال حاضر 2.55٪ از حقوق سالانه و درصورت نداشتن بچه 2.8٪ از حقوق سالانه) تامین می شود. این طرح یا توسط بیمه بهداشتی قانونی شما یا بیمه بهداشت خصوصی شما ارائه می شود. نوع مراقبت های دراز مدت که دریافت می کنید بستگی به وضعیت شما دارد.

▪️الزامات مراقبت بلند مدت:

برای بهره مندی از مزایای مراقبت بلند مدت، باید شرایط زیر را داشته باشید:

شما تحت پوشش بیمه درمانی قانونی یا بیمه درمانی خصوصی قرار گرفته و در یک طرح بیمه مراقبت بلند مدت مشارکت کرده باشید.شما باید “نیاز به مراقبت بلند مدت” (Pflegebedürftigkeit) را نشان دهید – محدودیتهای مربوط به آزادانه و مستقل عمل کردن یا توانایی های شما که در آن احتیاج به کمک دیگران دارید. 

تنها زمانی این مزایا شامل شما می شود که این وضعیت 6 ماه به طول بیانجامد (اگر این مدت کمتر باشد و شما مشغول به کار هستید، در عوض می توانید از مزایای دوره بیماری برخوردار شوید).

نیاز شما به مراقبت به صورت فردی ارزیابی می شود و “درجه مراقبت” از 1-5 طبقه بندی می شود که نشان دهنده این است که چقدر استقلال و توانایی های شما ضربه دیده است.

▪️مزایای مراقبت بلند مدت (Pflegegeld)

ارائه خدمات مراقبت بلند مدت به رسمیت می شناسد که اکثر افرادی که نیاز به مراقبت دارند، می خواهند تا زمانی که ممکن است در محیط آشنا باقی بمانند. در نتیجه تمرکز بر ارائه مزایایی است که می تواند شما را خارج از بیمارستان نگاه دارد، بهبود مراقبت در منزل و بار مراقبین خانواده را کاهش دهد.

نوع و ارزش دقیق فوایدی که دریافت می کنید بستگی به وضعیت شخصی شما دارد، از جمله هر گونه حقوق بازنشستگی یا سایر مزایایی که دریافت می کنید و درجه مراقبتی که به شما اختصاص داده شده است. مزایای مراقبت بلند مدت شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

🔹مراقبت سرپایی (ambulante Pflegesachleistung) 

🔹کمک هزینه بلند مدت (Pflegegeld)، تا 901 یورو در هر ماه

🔹کمک هزینه حمایتی (Entlastungsbetrag)، تا 125 یورو در هر ماه.کمک های مراقبت در خانه (به عنوان مثال خدمات مراقبتی یا مراقبت شخصی)، تا 1.995 یورو در هر ماه.کمک های مالی برای تغییرات خانه، تا 4.000 یورو برای هر پروژه

🔹دوره های مراقبت پرستاری رایگان برای بستگان

🔹مشاوره مراقبت (Pflegeberatung) برای افراد و بستگان آنها(برای افرادی که نیازمند مراقبت های درمانی تمام وقت هستند) 

🔹کمک هزینه مراقبت های بستری برای مراقبت های مربوط (نه اقامت و یا وعده های غذایی) تا حداکثر 2.005 یورو در هر ماه است.

▪️چگونگی درخواست مزایای مراقبت بلند مدت:

برای درخواست مراقبت بلند مدت، شما باید درخواست خود را برای صندوق بیمه درمانی بلند مدت خود که بازوی صندوق بیمه درمانی شما است، ارسال کنید. اعضای خانواده، همسایگان یا دوستان نزدیک شما نیزمی توانند یک درخواست از طرف شما ارسال کنند، اگر شما آنها را مجاز به انجام این کار کنید.

پس از دریافت درخواست، صندوق بیمه درمانی بلند مدت آن را به اداره خدمات پزشکی صندوق بیمه درمانی آلمان (Medizinische Dienst der Krankenversicherung) یا یک ارزیاب مستقل برای ارزیابی نیازهای مراقبت شخصی شما منتقل می کند. این معمولا شامل یک بازدید از خانه شما توسط یک مراقب یا یک پزشک می شود که چیزهایی مانند تحرک، توانایی شناختی و ارتباطی و مراقبت از خود را در نظر می گیرد.

در عرض 25 روز کاری، صندوق بیمه بلند مدت جوابیه ای شامل اطلاعیه ارزیابی ، با ارسال پست به شما ارسال خواهد کرد. این شامل نتیجه ارزیابی و جزئیات هر مزایایی است که به شما تعلق می گیرد.

🔸بیمه بیکاری (Arbeitslosenversicherung)

کارگران در آلمان نیز ملزم به مشارکت در بیمه بیکاری هستند. این مشارکت برای ارائه کمک های مالی به  کسانی است  که دارای کار نمی باشند. 

#تامین #اجتماعی در #آلمان 
#بیمه_همگانی #بیمه_بازنشستگی
#سیستم #بیمه #قانونی #آلمان
گردآوری مطالب - امیرمتین 
 

Link to comment
Share on other sites

قسمت سوم : 

🔸بیمه حوادث شغلی (Unfallversicherung)

بیمه حوادث شغلی در سال 1884 در آلمان تأسیس شده و در صورت وقوع حوادث در محل کار یا بیماری های مربوط به شغل، از شما حمایت و پشتیبانی می کند. اگر شما مشغول به کار یا آموزش حرفه ای هستید، به طور خودکار تحت پوشش قرار می گیرید، مهم نیست که چه حقوق و دستمزدی کسب می کنید. این بیمه همچنین دانش آموزان را پوشش می دهد. اگر برای خود، کار می کنید یا کسب و کار خود را انجام می دهید، می توانید بیمه را به صورت داوطلبانه برای خود (و همسر خود در صورتی که با شما کار می کند) برگزینید. که پوشش می دهد :

در صورت تصادف در محل کار یا بیماری شغلی، بیمه قانونی زمینه های زیر را پوشش می دهد:

🔹پرداخت برای معالجه (از جمله توانبخشی)

🔹مزایا و خدمات برای کمک به برگشت مجدد شما به نیروی کار (به عنوان مثال آموزش)

🔹جبران خسارت برای شما و وابستگان شما.

🔹کمک های بیمه حوادث قانونی به طور کامل توسط کارفرمای شما تأمین می شود، به این معنی که شما بدون هزینه اضافی پوشش داده خواهید شد.

🔸شناسه تامین اجتماعی (Sozialversicherungsausweis)

شناسه تامین اجتماعی (Sozialverischerungsausweis یا Rentenversicherungsausweis) یک سند مهم است که نیاز است مهاجران در آلمان داشته باشند. اگر در آلمان مشغول به کار هستید، معمولا وقتی کارفرما، شما را در سیستم امنیتی اجتماعی ثبت نام می کند، آن به صورت خودکار صادر می شود.

🔸شناسه تامین اجتماعی چیست؟

شناسه تامین اجتماعی یک سند است که به هر کارمند در آلمان داده می شود و این نشان می دهد که شما به طرح های بیمه قانونی مانند بیمه بازنشستگی یا بیمه درمانی مشارکت می کنید. بنابراین شما با تعیین یک شماره تامین اجتماعی منحصر به فرد شما را به عنوان عضو سیستم تأمین اجتماعی آلمان شناسایی می کند. شما معمولا به این شماره نیاز دارید:
شروع یک کار جدید مطالبه مزایا طراحی یک بازنشستگی

🔸چگونه یک شناسه تامین اجتماعی دریافت کنم؟

به محض اینکه در آلمان کار پیدا کردید، کارفرما در سیستم تأمین اجتماعی، شما را ثبت نام می کند تا مشارکتهای شما را به عنوان مالیات از حقوقتان کم کند. هنگامی که ثبت نام شدید، به طور خودکار یک شناسه تامین اجتماعی برای شما صادر می شود که از طریق پست ارسال می شود. اگر در شش هفته پس از شروع کار خود آن را دریافت نکردید، با کارفرمای خود صحبت کنید.

🔸اگر من شناسه تامین اجتماعی خود را گم کرده ام، چه کاری انجام دهم؟

اگر شما شناسه تامین اجتماعی خود را گم کرده اید، امکان اینکه یکی دیگر از آن را داشته باشید وجود دارد. شما باید با ارائه کننده بیمه قانونی خود تماس بگیرید، که برای شما از ارائه دهنده بیمه بازنشستگی یک شناسه جدید درخواست می کند. سند جدید از طریق پست به طور معمول در عرض شش هفته به شما خواهد رسید.

اگر فورا به شناسه خود نیاز دارید، به عنوان مثال اگر شروع به کار جدید کنید و کارفرمای شما، شماره تامین اجتماعی تان را بخواهد، ارائه دهنده خدمات بیمه درمانی می تواند برای شما یک سند، که به عنوان یک شناسه تامین اجتماعی موقت عمل می کند، صادر کند.


#تامین #اجتماعی در #آلمان 
#بیمه_همگانی #بیمه_بازنشستگی
#سیستم #بیمه #قانونی #آلمان
گردآوری مطالب - امیرمتین 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...