Jump to content

نقش آزار در درخواست پناهندگی


poemses

Recommended Posts

#نقش #آزار در #درخواست #پناهندگی

آزار در پناهندگی :

پناهندگی 5 عنصر اساسی دارد :  
پناهنده كسی است كه : 
1. دارای ترس موجه، 
2. از مورد آزار قرار گرفتن،
3. بنا به دلايل نژاد، مليت، مذهب،عقيده سياسی يا عضويت در گروههای اجتماعی خاص بوده،
4. قادر يا مايل به قرار گرفتن، تحت حمايت دولت متبوع يا محل سكونت خود نباشد و
5. ميان ترس موجه او، از آزار با دلايل پنجگانه مورد حمايت كنوانسيون 1951 ژنو، رابطه سببی بودن برقرار باشد.

مطابق كنوانسيون 1951 ژنو، فرد زمانی شايسته احراز وضعيت پناهندگی شناخته ميشود كه در كنار ساير موارد، ثابت كند به واقع قربانی آزار شده يا دلايل معتبری برای وجود آزار در اختيار دارد.

بعضی از حقوقدانان و ادارات مهاجرت، به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، اعمالی که ازادی و حیات شخص را مورد تهدید قرار دهد، مصداق آزار تلقی میکنند و اصطلاحا قائل به تفسیر محدود هستند. پس اتفاقاتی نظیر اخراج اجباری  و یا اسیب بدنی که منتهی به مرگ نشود را، آزار مدنظر پناهندگی نمیدانند و این رویه مرسوم، در امریکا بود. ولی بعدها، رویه کشورها تغییر کرد و طیف وسیعتری از اقدامات را آزار منتهی به فرار برشمردند.
 
از نظر كميساريای عالی پناهندگان، تبعيض نیز  تنها تحت شرايطی خاص، به آزار منتهی ميشود.

ادارات مهاجرت، معمولا از الگوی سلسله مراتبی، در تعریف آزار استفاده میکنند که 3 عنصر را با هم بررسی میکنند :


1. اندازه و شدت : 
همانطور كه ترس موجه از آزار به واسطه سطح خطر معقول ارزيابی ميشود، مفهوم آزار نيز با تراز نقض حقوق بشر سنجيده ميشود. اینکه خطر تا چه حد جدی است ؟چه تاثیری بر فرد گذاشته ؟و.... 


2. تحمل : 
يكي از معيارهای احراز آزار، در موضع مشترك شورای اتحاديه اروپايی نيز، آن است كه اعمال متحمل شده يا اعمالی كه پناهجو از مواجه شدن با آنها می هراسد، به واسطه ماهيت يا تكرارشان به اندازه كافی مهم باشند. 
يعنی يا نقض حقوق بشری مانند حيات، آزادی و تماميت جسمی را تشكيل دهند و يا در پرتو تمام حقايق دعوی آشكارا، فردی كه متحمل آنها شده را، از ادامه زندگی در كشور مبدأ بازدارند و این آزار قابل تحمل نبوده و راهی جز فرار نباشد. 

در مبحث مساوی بودن سرزمین در این موضوع، یکی از سوالات در مورد خطر و آزار این است که اگر به شهر دیگری میرفتید در امان نبودید ؟ و یا اینکه توضیح دهید قوانین کشورتون و حکومت، چرا نتوانست از شما حمایت کند ؟ 


3. نظام مندی و سیستماتیک بودن آزار : 
انكار حقوق اوليه بشری، در صورتی ميتواند وجود ازار را به اثبات برساند كه با عنصر نظام مندی يا استمرار همراه باشد. 

پيش شرطی كه در موضع مشترك شورای اتحاديه اروپا، آراء صادره از دادگاههای نيوزيلند، كانادا و استراليا، مورد توجه واقع شده است. 
البته در برخی موارد، اعمال آزار گزینشی یا بدرفتاری گزینشی نیز، در تعریف آزار امده است. 
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...