رفتن به مطلب
انجمن فیس بوک ایران

موفقیت در زندگی چگونه بدست می آید.


drkh6632
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

رازهایی برای موفقیت در زندگی راز اول

 

از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببـــر.

نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمی گذارد کار را درست انجام دهی.

اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی.

مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.

 

راز دوم

سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی.

نه به صرف این که ناچاری انجام دهی.

باید به کارت ایمان داشته باشی.

یک جریان آب ضعیف ، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند.

 

راز سوم

همه چیز را همانطور که هست بپذیر.

خواستن تنها، چیزی را تغییر نمی دهد.

خواستن، باد را از وزیدن باز نمی دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی کند.

اگر می خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل کنی، با آنها همان گونه که هستند مواجه شو.

 

راز چهارم

تمرین کن تا از درون شاد باشی.

اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند.

خودت رئیس کارخانة شادی سازی باش.

 

راز پنجم

ذهنت را همانند ابر سفیدی که در آسمان است، آزاد کن.

تلاش کن، اما نتایج کار را واگذار تا با هم کار بیایند

برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام سو بوزد.

چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست، تلف می کنی؟

 

راز ششم

وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری،

از خود نپرس :من چه می خواهم ؟

بلکه بپرس :چه کاری به نفع همه است ؟

اگر به فکر منافع دیگران باشی، دیگران در کنارت کار خواهند کرد و کمکت خواهند کرد تا موفق شوی.

 

راز هفتم

هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی، از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد؟

پرسش درست این است که :چه کاری به نفع همه است؟

خانه زمانی مستحکم خواهد شد که همة دیوارهایش استوار باشند.

 

راز هشتم

وقتی کار به مشکل می خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را،

انسان وقتی شنا یاد می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد.

 

راز نهم

برای موفقیت در هر کار،

باید ابتدا تصویر واضحی از نقشة کار داشته باشی.

آن گاه، همان طور که در باد شدید، نخ بادبادک را محکم نگه می داری،

باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری.

 

راز دهم

اگر طرحی در عمل مشکل تر از آن شد که فکر می کردی،

دلسرد نشو.همه چیز این دنیا همین طور است،

خصوصاً اگر ارزشمند باشد.

لاجرم خود حبابی بیش نبود، زیبا اما توخالی.

 

راز یازدهم

مشکلات ما را قوی و به سمت

پیروزی های بزرگ تر هدایت می کنند.

کوهنوردی آسان نیست، اما منظره ای هم که

از قله کوه دیده می شود، بسیار زیباست.

 

راز دوازدهم

اراده ات را قوی کن.

خود را وارد به انجام کارهایی کن که برایت مشکل اند.

سپس آنها را با جدیت انجام بده.

بعد از مدتی خواهی دید که اراده ات همانند

گرزی فولادی سخت و درخشان شده است.

 

راز سیزدهم

با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن.

شیشه های رنگی کلیسا، هنگام عبور نور از آنها

بسیار زیبا و درخشان می شوند.

کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی،

شفاف و زیبا خواهند شد.

 

راز چهاردهم

هنگامی که قصد انجام کاری را داری، از خود نپرس :

دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟

بلکه بپرس :چگونه می توانم آن را درست و به بهتـــــــــرین وجه ممکن انجام دهم.

این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است.

بدون احساس وجود این حقایق، کریستف کلمب

هرگز به آمریکا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی کرد.

 

راز پانزدهم

هر کاری را با جان و دل انجام بده.

اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمرکز می کند،

روی موانع تمرکز دهی،

هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت.source.gifراز های موفقیت

 

راز شانزدهم

امروز را آغازی تازه بدان.

چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فکر می کنی؟

زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است.

هیچ قطره ای از آن دوبار از زیر یک پل رد نمی شود.

کار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه.

 

راز هفدهم

افکار و رویاهایت را بسط بده.

هنگامی که در بیرون چمنزاری پهناور است

که از هر سو تا افق امتداد دارد.

چرا خود را در آغل حبس کنی.

 

راز هجدهم

نگذار افکار و ذهنیاتت به صورت عادت درآیند.

سعی کن هرگز در جا نزنی.هر روز از زاویه ای تازه به کارها نگاه کن.

زندگی یک صحنة پر از ماجراست.

به اطرافت نگاه کن:نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می کنند.

 

راز نوزدهم

مهم ترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری.

وجود رنگ های تیره در یک تابلوی نقاشی.

نشانة افسردگی نقاش آن تابلوست.

رنگ های روشن، حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست.

هر کاری را با شادی انجام بده، تادیگران را هم شاد کنی.

 

راز بیستم

زندگی مثل یک تاب است که هم می تــــــــــواند سرگرم کننده باشد و هم حال به هم زن.

اگر هر بار که تاب می خوری احساس شگفتی کنی،

لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد.

در زندگی هم هر بار که کاری را انجام می دهی،

از انجام آن شگفتی احساس کن.

 

راز بیست و یکم

حرف حق را بپذیر و کاری به گویندة آن نداشته باش.

مثلاً اگر بوی دود را احساس می کنی و طوطی ات فریاد بزند که :

خانه آتش گرفت!

آیا به مهمانهایت خواهی گفت :

این طوطی نمی فهمد چه می گوید؟

 

راز بیست و دوم

عقاید را با حقایق اشتباه نکن.

حقیقت مانند دانة بادام است،

و عقاید پوستة آن دانة بادام هستند.

اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی،

باید پوسته را بکنی، تا خود دانه را ببینی.

 

راز بیست و سوم

قبل از انجام هر کار مهمی، اول ببین

چه احساسی نسبت به انجام آن داری.

آیا آن کار را مهم می دانی؟ آیا واقعی به نظرت می رسد؟

آیا به دیگران کمک می کند؟

 

راز بیست و چهارم

هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.

در این صورت اشتباه خواهی کرد.

اول درونت را آرام کن.

ذهن مانند یک دریاچه است.

هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است.

دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می کند که آرام باشد.

 

راز بیست و پنجم

هنگام مواجه شدن با مشکلی یادت باشد که حتماً راه حلی وجود دارد.

زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید.

بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد.

ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن.

برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی،

نه این که به دیوارها فکر کنی.

 

راز بیست و ششم

همواره از نعمتهایی که زندگی به تو بخشیده است،

شاد باش و به خاطر آنچه که نداری گله مند نباش.

ساختمان با سنگ هایی ساخته می شود که در دسترس اند،

نه با سنگ های حیاط خانة دیگران.

 

راز بیست و هفتم

سعی کن مثل ماشین خرابی که خاموش نمی شود،

دائماً در حال عذرخواهی نباشی.

با این کار توجه دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی کرد.

تلاش کن که بهترین را انجام دهی.

آن گاه لبخند بزن و حرکت کن.

تنها خداوند کامل است.

 

راز بیست و هشتم

هر کار خیری که در این دنیا انجام دهی،

بیش از هر کس به خودت کمک خواهد کرد،

به تو قدرت و انرژی و درک بیشتر خواهد بخشید.

اگر خودت نقاشی کنی،

دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد.

ضمن آنکه در حین کار

تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده است.

 

راز بیست و نهم

برای عمل کردن از درونت فرمان بگیر.

برای تفکر از درونت راهنمایی بجو.

زیرا درک و آگاهی را باید دریافت کنی

و نمی توانی خودت خلق کنی.

زمین هنگامی گرم می شود که

به سمت خورسید متمایل باشد.

 

راز سی ام

هر چیز که راست و درست باشد،

به نفع تو و دیگران خواهد بود.

خداوند بهتر از هر کس می داند که

چه چیز به تو شادی واقعی می بخشد.

آیا یک گیاه می فهمد که باد، آن را تقویت می کند

یا باران ملال آور باعث

رشد گل های زیبا می شود.

 

راز سی و یکم

هرگز مغرور نشو،

زیرا غرور میکروبی کشنده است.

غرور به تدریج عقل را زایل می کند

و باعث می شود هیچ کاری را بدرستی انجام ندهید. حس ضرورت را در خود تقویت کن ,ضرورت عادت به حرکت سریع است,سرعت در کار باعث جلب مشتری می شود,افراد سختکوش سریعتر از دیگران عمل می کنند.

موفقیت در زندگی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...