Jump to content

آیفون تصویری


aktm69

Recommended Posts

اجزاي آیفون تصویری

هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.

·      صفحه کلید (پنل) ورودی

·      کابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویري

·      دوربین آیفون

·      دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن

·      گوشی و صفحه نمایش

 

نکات مهمي که در نصب پنل آیفون تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است:  مقاوم بودن در برابر نفوذ آب ـ مقاوم بودن در برابر گرد و غبار ـ مقاوم بودن در برابر نور خورشید براي حفاظت و دوام بیشتر پنل ها از قاب مخصوص استفاده مي شود.

 

محل نصب پنل آیفون تصویری

پنـل آیفـون تصویری در ورودی سـاختمان و به شـکلي نصب مي شـود که ارتفاع  لنز دوربین  از سطح تمام شده زمان 145 سـانتی متر ارتفاع داشـته باشـد، این پنل با درجه حفاظت IP 145 به نحوی باید نصب شود تا در برابر غبار و رطوبت غیر قابل نفوذ باشد. پنل آیفون تصویری باید بتواند در دجه حرارت -10 C تا -55 C مقاوم باشد.

بعضی از پنل ها مجهز به سیستم اعلام ضد سرقت و آژیر یا شاسی زنگ یا واحد مسکونی هستند.

 

نکات اجرایي نصب قوطي آیفون تصویري

 قوطـی آیفـون تصویـری را زمانـي بایـد نصـب کنیـد که دیـوار بیـرون منزل سـنگ و یا آجرنما نشـده اسـت به نحوي کـه لبـه خارجـی قـاب آیفـون بـا لبـه سـنگ یـا آجـر ممـاس شـود. در ضمـن داخـل و پشـت مهره های قوطـی پنـل را کـه محـل نصـب پیـچ بـرای بسـتن پنل اسـت با چسـب کاغـذی و هر وسـیله دیگـری حفاظت کنیـد تـا دوغـاب سـنگ کاری یا سـیمان بندکشـی آنهـا را مسـدود نکند.

 

کابل آیفون تصویري به عنوان رابط بین پنل ورودي، منبع تغذیه، گوشي و صفحه نمایش و قفل باز کن است.کابل هاي آیفون تصویري از نوع فویل دار و در دو سطح مقطع 4/0 و 6/0 میلی متر مربع عرضه می شود. کابل آیفون تصویری مانند زوج سیم های 2، 3 ، 4، 5،  6، 10، 15، 20 زوج تولید و ارائه می شود. فویل مخصوص داخل کابل باعث جلوگیری از نویز و اختلال در صدا و تصویر آیفون می شود.

نکات اجرایي كابل كشي آیفون تصویري براي انتخاب نوع کابل و تعداد زوج سیم براي آیفون به معلومات زیر نیاز است:

·      تعداد طبقات

·      مدل و نوع آیفون تصویری

·      روش لوله گذاری

معمـولاً بـا افزایـش طبقـات سـاختمان تعـداد زوج سـیم ها افزایـش مي یابد. بهتر اسـت مسـیر آیفون هـر واحد تـا جعبـه کششـي (اتصـال) اصلـي طبقه همکف مجـزا باشـد. اما مي تـوان از جعبه تقسـیم اصلي تـا پنل جلوي در از یـک کابل مشـترك اسـتفاده کرد.

بـرای محاسـبه تعـداد سـیم آیفون تصویری از جعبه تقسـیم پارکینگ یـا همکف تا پنـل جلـوي در مي توان از رابطـه ۴+۴)*n)اسـتفاده کـرد. در ایـن رابطـه n تعـداد واحدها و عدد ۴ تعداد رشـته سـیم اسـت. مثـلاً در یک سـاختمان ۳ واحـدی از جعبـه تقسـیم تـا پنـل حداقـل باید۱6= (۳*۴)+۴ رشـته سـیم بـه پنل برده مي شـود .یـک کابـل 8 زوج بـراي ایـن کار کافـي اسـت )بـرای سیم کشـی پنـل تـا جعبه تقسـیم نیـازي به سیم کشـي با کابـل مجـزا نیسـت وچون مسـیر ثابت اسـت از یـک کابل مي تـوان اسـتفاده کرد.

بـراي ایجـاد مسـیر رزرو مي تـوان از یـک کابل0 ۱ زوج نیز اسـتفاده کرد. دو رشـته سـیم نیز از پنل بـرای در باز کن )هم راسـتای لولای در( سـیم کشـي مي شـود. سیم کشـي قفل برقي به تعداد سـیم بیشـتري نیاز دارد.

اگـر تمایـل داشـته باشـید توسـط ریمـوت در باز کـن بتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید ۴ رشـته سـیم تلفن از محـل نصـب جعبـه فرمـان جـک به داخـل جعبه تقسـیم ورودی سـیم آیفـون تصویری طبقات سیم کشـي کنید.

 

[align=center]iphone-taba-1070.jpg[/align]

 

آیفون ها دارای گوشی و بدون گوشی

به طور کلی آیفون تصویری (Iphone Video) به دو صورت با گوشی و بدون گوشی (هنذفری) تقسیم میشود. دربازکن های بدون گوشی چند سالی است وارد بازار شده است و این محصول در بین تمامی برند ها با کیفیت های متفاوت کم بیش دیده میشود اما از شاخص ترین آنها میتوان به فروش دربازکن های تابا و سیماران اشاره کرد . این آیفون های تصویری بدون گوشی است و از لحاظ ساختاری شبیه به تبلت های موجود در بازار میباشد. از این رو به دربازکن های تبلتی یا هندزفری نیز معروف هستند.

 

 

 

 

 

تفاوت در اندازه تصویر و اینچ مانیتور

 

با توجه به تولید انواع مختلف آیفون تصویری در سایزها و طرح های مختلف ، اندازه های مانیتور ها نیز متفاوت است ولی به طور کلی مانیتور ها از سایز کوچک 2.5 اینچ شروع میشود و به ترتیب شامل 3 اینچ ، 3.5 اینچ ، 4 اینچ ، 5 اینچ ، 7 اینچ ، 10 اینچ میباشد . دربازکن های 10 اینچ تنها در آیفون تصویری تابا موجود میباشد اما در کلاس تولیدات دربازکن تصویری 7 اینچ سایر بند ها از جمله آیفون های تصویری سیماران ، آیفون تصویری الکتروپیک ،نیز نامهای پر فروشی در بازار مباشند.کیفیت تصویر در این مانیتور ها با توجه به برند تولید کننده آن متفاوت است. این تفاوت شامل کیفیت تصویر ، زولوشن و تراکم پیکسلی ، استفاده از فناوری LCD  یا  LEDمیباشد . میزان نور و روشنایی و نور پس زمینه نیز سبب تفاوت در تولیدات مانیتور ها در انواع آیفون های تصویری است.

 

 

 

 

 

 

 

قابلیت لمسی بودن کلید ها یا صفحه نمایشگر

 

قابلیت لمسی بودن یا TOUCH در دو سطح مختلف در درب با کارایی دارد یکی شامل مانیتور ها میباشد یعنی شامل ایفون های تصویری میباشد که دارای مانیتور های لمسی میباشد. دیگری شامل کلید های تنظیمات میباشد که در بعضی از دربازکن های تصویری این کلید ها به صورت لمسی میباشد. فروش محصولات بند های سر شناسی که دارای صفحه نمایشگر لمسی هستند مانند مانیتور های لمسی سیماران ، مانیتور های لمسی تابا ، مانیتور های لمسی سوزوکی و مانیتور های لمسی الکتروپیک در بازار ایران از سایر تولید کنندگان بیشتر است.

 

 

 

 

 

داشتن حافظه داخلی و خارجی

 

حافظه در آیفون های تصویری آیتمی مهم محسوب میشود چرا که یکی از امکانات مهم در دربازکن های تصویری داشتن قابلیت ذخیره سازی تصویر و فیلم میباشد. گروهی از آیفون های تصویری که دارای حافظه میباشند دارای حافظه داخلی میباشد و توانایی ذخیره سازی تصویر را دارند. در گروهی دیگر از دربازکن های تصویری علاوه بر داشتن حافظه داخلی ، با افزودن حافظه خارجی یا کارت حافظه قابلیت ذخیره سازی تصویر را افزایش میدهد و توانایی ذخیره سازی فیلم های 15 ثانیه ای را ایجاد میکند.

 

 

 

 

 

قابلیت انتقال تماس

 

قابلیت انتقال تماس یا ترانسفر تماس زمانی کارایی دارد که شما در منزل یا محل سکونت خود نباشید و با استفاده ازاین قابلیت میتوانید مانند انتقال تماس زنگ واحد خود را به واحد دیگری انتقال دهید. به طور مثال اگر کسی برای مراجعه به شما زنگ واحد شما را بزند و شما در منزل یا محل کار نباشید زنگ واحد دیگری را که شما انتخاب کردید به صدا در میآید و به جای شما پاسخگو میشوند. آیفون تصویری تکنما پرچمدار انتقال تماس در بین انواع ایفون های تصویری میباشد البته بالا ترین کیفیت صدا در زمان انتقال تصویر نیز در تولیدات برند تکنما وجود دارد.

 

 

 

 

 

قابلیت اینترکام یا ارتباط بین واحد ها

 

قابلیت ارتباط داخلی یا اینترکام به توانایی در آیفون های تصویری گفته میشود که قابلیت ایجاد ارتباط با سایر واحد ها را داشته باشد. این یعنی بعضی از مانیتور های درب بازکن رنگی قابلیت ایجاد ارتباط صوتی را با واحد نگهبانی یا یار واحد های دیگر را دارند و این تماس به مانند تلفن فقط یک تماس صوتی میباشد. سیستم ارتباط داخلی یا intercom در آیفون تصویری سیماران و سوزوکی نزدیک به هم میباشد اما سیستم نصب ارتباط داخلی در آیفون تابا و آیفون الکتروپیک در زمان نصب ساده تر بسته میشود .

 

 

 

 

 

 

 

پشتیبانی از سیستم دو پنلی

 

سیستم دو پنلی در آیفون های تصویری به این معنی است که که دربازکن های تصویری امکان باز کردن دو درب ورودی را با یک دربازکن تصویری داشته باشند. پنل همان زنگ درب ورودی میباشد که با استفاده از این قابلیت میتوانید اگر منزل یا محیط اداری شما دارای دو درب باشد دو درب ورودی را بتوانید مدیریت کنید. قابلیت استفاده از پنل دوم آیتمی مهم برای فروش برند تابا الکترونیک و آیفون های تصویری سیماران و دربازکن های سوزوکی و الکتروپیک است. چرا که اگر منزل یا محل کار شما دارای یک درب ورودی باشد میتوانید با استفاده از این سیستم یک دوربین مدار بسته نیز نصب نمایید و فقط تصویر دوربین را به صورت لحظه ای میتوانید ببینید و به صورت کلی قابلیت ذخیره سازی تصاویر این دوربین ها برای دربازکن های تصویری وجود ندارد.

 

 

 

قابلیت باز کردن درب پارکینگ با استفاده از آیفون

 

یکی دیگر از امکانات موجود در آیفون های تصویری قابلیت باز کردن جک ها درب پارکینگ میباشد ، این قابلیت به این معنی است که درب های پارکینگ بدون نیاز به ریموت و با فرمان یک کلید بر روی دربازکن تصویری باز و بسته شوند. از بهترین تولید کنندگان آیفون های دربازکن میتوان به دربازکن تصویری سیماران و آیفون تکنما اشاره کرد.

 

 

[align=center]iphone-Taba-TVD-1043-Balck.jpg[/align]

 

 

 

قابلیت تغییر ملودی

دربازکن تصویرییا اصطلاحا دربازکن های تصویری به دو گروه عمده از نظر داشتن ملودی تقسیم میشوند : گروه اول دربازکن های تصویری با یک ملودی پیش فرض گروه دوم دربازکن های تصویری با چند ملودی پیش فرض . داشتن قابلیت انتخاب بین چند ملودی برای یک آیفون تصویری یک امتیاز محوسوب میشود. در بیشتر تولیدات برند تابا الکترونیک و سیماران و حتی برند های معروف تر مانند الکتروپیک نیز قابلیت تغییر ملودی در آیفون های خود را قرار داده اند تا قابلیت بهتری را برای کاربران ایجاد کنند.

برندهای تولید کننده آیفون تصویری عبارتند از تابا الکترونیک, سیماران , تکنما , سوزوکی , کوماکس , الکتروپیک  و ....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...