Jump to content

مهاجرت از طریق کارآفرینی در ونکور (جدید)


youka

Recommended Posts

دولت استان بریتیش کلمبیا در برنامهٔ استانی خود برای جذب صاحبان تجربه تجاری و نیز صاحبان سرمایه به این استان سه برنامه دارد:

۱. گروه مهارت های کسب و کار  Business Skills Category

۲. گروه کسب و کار منطقه ای Regional Business Category

۳. گروه پروژه های استراتژیک Strategic Projects Category

ضوابط اصلی برای هرسه دسته :

هدف اصلی از بزینس، کسب سود از درآمد فعال از عرضه محصولات / خدمات است؛

پایداری وموفقیت کسب و کار تجاری باید محتمل باشد؛

کسب و کار باید به سود اقتصادی بریتیش کلمبیا در یکی از موارد زیر باشد :

• افزایش صادرات کالا / خدمات؛

• افزایش ارزش افزوده تولید، پردازش، و یا فعالیت منابع اولیه؛

• افزایش گردشگری بریتیش کلمبیا؛

• افزایش تحقیق و توسعه و تجاری سازی فن آوری؛

• ایجاد روش های نوآورانه برای کسب و کارهای سنتی؛

• ارائه خدماتی برای بازار محروم منطقه ای؛

• انتقال مهارت، فن آوری، و دانش به بریتیش کلمبیا .

گروه مهارت های کسب و کار

شرایط متقاضیان برای نامزدی در رده مهارت های کسب و کار:

۱. ایجاد یک سرمایه گذاری شخصی حداقل ۴۰۰۰۰۰ دلار کانادا برای ایجاد؛ خرید ویا گسترش یک بزینس واجد شرایط در هر نقطه از ایالت بریتیش کلمبیا.

۲. ایجاد حداقل سه شغل جدید برای سیتیزنهای کانادایی یا دارندگان اقامت دائم.

۳. مالکیت حداقل یک سوم (%۳/۱ ۳۳) از سهام یک کسب و کارفعال.

۴. فراهم کردن مشارکت فعال و مدیریت روز به روز و مداوم کسب و کار.

۵. نشان دهند که آنها:

• مهارت و تجربه لازم برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار اقتصادی مقرون به صرفه دربریتیش کلمبیا دارند؛

• سرمایه خالص شخصی حداقل ۸۰۰۰۰۰ دلار کاناداکه ازراه قانونی به دست آمده،دارند؛

• وجوه شخصی کافی را برای سرمایه گذاری مورد نیازدارند؛

• می توانند یک طرح کسب و کار عملی ارائه دهند؛

۶. امضاء توافقنامه اجرائی(عملکرد) با استان بریتیش کلمبیا .

۷. امضاء قرارداد سپرده گزاری با استان بریتیش کلمبیا؛ برای سپردن ۱۲۵ هزار دلار اگر که مایلند از سیستم نامزدی سریع اقدام کنند.

نامزدی سریع (Fast Track Nomination)

گزینه نامزدی سریع، ارائه برگه انتخاب و یا همان نامزدی استانی فوری برای اقامت دائم می باشد. در عوض، شما ملزم خواهید بود که سپرده قابل استرداد مشروط ۱۲۵۰۰۰ دلاری به ایالت بریتیش کلمبیا واریزکنید. سپرده (بدون بهره) هنگامی که شما شرایط توافق نامه عملکرد خود و توافق سپرده رابجا آوردید، مسترد خواهد شد .

کسب و کار منطقه ای

متقاضیان برای نامزدی در رده کسب و کارمنطقه ای، لازم است :

۱. ایجاد یک سرمایه گذاری شخصی حداقل ۲۰۰۰۰۰ دلار کانادابرای ایجاد و یا برای خرید ویا گسترش یک بزینس واجد شرایط در هر نقطه از ایالت بریتیش کلمبیا در خارج از منطقه شهری ونکوور و یا منطقه شهری ابستفرد( Abbotsford)

۲. ایجاد حداقل یک شغل جدید برای سیتیزن کانادایی یا مقیم دائم.

۳. مالکیت حداقل یک سوم (%۳/۱ ۳۳) از سهام یک کسب و کارفعال.

۴. فراهم کردن مشارکت فعال و مدیریت روز به روز و مداوم کسب و کار.

۵. نشان دهند که آنها:

• مهارت و تجربه لازم برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار اقتصادی مقرون به صرفه دربریتیش کلمبیا دارند؛

• سرمایه خالص شخصی حداقل ۴۰۰۰۰۰ دلار کاناداکه ازراه قانونی به دست آمده،دارند؛

• وجوه شخصی کافی را برای سرمایه گذاری مورد نیازدارند؛

• می توانند یک طرح کسب و کار عملی ارائه دهند؛

۶. امضاء توافقنامه اجرائی(عملکرد) با استان بریتیش کلمبیا .

۷. امضاء قرارداد سپرده گزاری با استان بریتیش کلمبیا ، اگر که آنها به دنبال نامزدی پیگیری سریع می باشد.

پروژه های استراتژیک

رده پروژه های استراتژیک به شرکت های خارجی کنترل شده درایجاد یک کسب و کار واجد شرایط دربریتیش کلمبیا، با ورود به موقع کارمندان خارجی کلید های مدیریتی ، حرفه ای و فنی، تا حد اکثر۵ نفردر هر شرکت، که قصد اقامت دائم کانادا و اقامت درایالت بریتیش کلمبیا دارند،کمک می کند.

متقاضیان برای نامزدی در رده پروژه های استراتژیک، لازم است :

۱. ایجاد حداقل سرمایه گذاری ۵۰۰۰۰۰ دلار.

۲. ایجاد حداقل سه شغل مناسب برای سیتیزن کانادا یا مقیم دائم دربریتیش کلمبیا برای هر متقاضی نامزدی که توسط این شرکت ارائه شده است.

۳. . نشان دادن سابقه ای از شیوه های کسب و کار خوب و عملکرد یک بزینس موفق در خارج از کانادا که مربوط به کسب و کار ارائه شده باشد.

۴. ایجاد یا خرید و توسعه کسب و کار واجد شرایط در هر نقطه از ایالت بریتیش کلمبیا.

۵. ترکیب یک شرکت کانادایی فرعی (تابع ) و یا ثبت نام شرکت های فرا استانی در بریتیش کلمبیا برای انجام کسب و کار پیشنهادی .

۶. نشان دهند که متقاضیان نامزدی پرسنل ارشد واجد شرایطی هستند که وجود آنها برای ایجاد و یا گسترش و راه اندازی کسب و کار ارائه شده در بریتیش کلمبیا، ضروری است.

۷. امضاء توافقنامه اجرائی(عملکرد) با استان بریتیش کلمبیا.

کسب وکار (بزینس) واجد شرایط در این برنامه به چه معنی است؟

برنامه استانی ایالت بریتیش کلمبیا تنها درخواستهایی را برای ایجاد و یا خرید و توسعه کسب و کار،در نظر می گیرد که واجد شرایط معیارهای زیر باشد:

۱. بزینس بایستی به گونه ای عمل کند که کسب سود از درآمد فعال از عرضه محصولات / خدمات،هدف اصلی آن باشد.

۲. کسب و کار باید پتانسیل بالایی برای پایداری تجاری داشته باشد.

۳. کسب و کار باید پتانسیل لازم برای ایجاد منافع قابل ملاحظه اقتصادی برای بریتیش کلمبیا ،از طریق همکاری در یک یا چندین موارد زیررا داشته باشد:

• افزایش صادرات کالا / خدمات؛

• افزایش ارزش افزوده تولید، پردازش، و یا فعالیت منابع اولیه؛

• افزایش گردشگری بریتیش کلمبیا؛

• افزایش تحقیق و توسعه و تجاری سازی فن آوری؛

• ایجاد روش های نوآورانه برای کسب و کارهای سنتی؛

• ارائه خدماتی برای بازار محروم منطقه ای؛

• انتقال مهارت، فن آوری، و دانش به بریتیش کلمبیا.

استان بریتیش کلمبیا اولویت ویژه ای به بزینس های پیشنهادی که به مواردزیر کمک کند،می دهد :

۱. توسعه بزینس با منطقه آسیا اقیانوسیه

۲. استفاده از چوب آلوده به سوسک صنوبر کوهی

۳. گوناگون کردن اقتصاد جوامع آسیب دیده توسط خسارت سوسک صنوبر کوهی

۴. ایجاد مشارکت های تجاری با افراد بومی

۵. توسعه صنایع فن آوری در حال ظهوراستان: انرژی های جایگزین، فن آوری پاک، فناوری اطلاعات ، رسانه های جدید ، و علوم زندگی

کسب وکار (بزینس) فاقد شرایط در این برنامه به چه معنی است؟

درخواستهای انواع کسب و کارزیر در نظر گرفته نمی شوند :

۱. بیزینس اجاره تختخواب همراه صبحانه ،خرید مزرعه برای سرگرمی، بیزینس‌های خانگی

۲. بیزینس های پرداخت وامهای روزانه،چک نقد کردن،پول چنج کردن.

۳. بیزینس وام دهنده های خصوصی.

۴. بیزینس لباس شویی های سکه ای .

۵. بیزینس کارواش های اتوماتیک.

۶. خرید و فروش اجناس دست دوم، مگر این که منجر به ایجاد ارزش افزوده گردد، مثل بیزینس هایئ مربوط به تعمیر، بازسازی، باز تولید، باز یافت اجناس.

۷. فعالیت در زمینه، رهن. اجاره، خرید، فروش املاک، خدمات کارگزاری بیمه‌، واسطه گری تجاری،هر گونه فعالیت دلّالی

۸. بیزینس هایئ که خدمات مالی ارائه میدهند.

۹. شرکت های تولید ، توزیع و فروش محصولات پورنوگرافیک یا خدمات صریح جنسی ، یا ارائه خدمات جنسی گرا.

۱۰. هر نوع بیزینسی که موجب ایجاد بی‌ اعتمادی و بی‌ اعتباری برای دولت این استان شود.

علاوه بر این ، درخواستهای انواع کسب و کارزیر در منطقه شهری ونکوور و یا منطقه شهری ابتسفرد در نظر گرفته نمی شود:

۱. فروشگاه های محلی Convinience Stores

۲. فروشگاه اجاره دی وی دی ویدیو

۳. پمپ بنزین

۴. خدمات خشکشویی شخصی

۵. عملیات حق رای ، مگر اینکه از قبل توسط مقامات مسئول استان بریتیش کلمبیا اجازه داده شده باشد.

تعریف سرمایه گذاری در بیزنس

حداقل سرمایه گذاری شخصی قابل اجرا، به خرید املاک و مستغلات اعمال نمی شود مگر اینکه شما بتوانید نشان دهید که برای کسب و کار لازم است ، که در این صورت بیش از دو سوم از این سرمایه گذاری را نمی توان برای این منظور استفاده کرد .حداقل سرمایه گذاری شخصی قابل اجرا را می توان به انواع هزینه های کسب و کار زیراعمال کرد ، به شرطی که مقدار معقولی درگیر شده باشد: منبع : مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

• ماشین آلات، تجهیزات، مبلمان و وسایل

• بهبود مال الاجاره

• موجودی / دارایی

• امتیاز نامه ها و مجوزها

• هزینه خرید حق رای

• املاک مجاز

• ارتقاء اولیه و بازاریابی

• سایر هزینه های راه اندازی، مانند هزینه مجوزهای حقوقی و دیگر هزینه های حرفه ای

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...