Jump to content

الگوهای برنامه ریزی شده برای طراحی سایت و تغییرات در آن


mitrabeigi

Recommended Posts

در طراحی سایت پیش می آید که بخواهید تغییراتی را اعمال کنید . اما این تغییرات با برنامه ریزی قبلی و البته الگو های آن در طراحی سایت باید انجام شود .

بازاریابان از این نقشه و یا دستورالعمل کمک می گیرند تا بتوانند به این وسیله مشتریان را به طراحی سایت و یا محصول و یا به طور کلی به کسب و کار جلب نمایند. قسمت ارائه سرویس دهی به مشتریان نیز از این نقشه و دستورالعمل ها کمک می گیرند تا اطمینان حاصل نمایند که مشتریان به خوبی می توانند از سرویس و یا محصول مورد نظر استفاده نمایند. و هم چنین برنامه نویسان طراحی سایت و یا محصول نیز این مورد را برای جمع آوری منابع به منظور سرعت قسمتی به روند برنامه نویسی آینده، به کار می برند.

هنگامی که در این باره با BRUCE صحبت می کردم، او به من کلمه ای گفت که دنیای مرا تغییر داد: الگو ها و یا قالب ها. الگوهای طراحی جایگزینی برای مهیا نمودن ویژگی ها و تجهیزات در طراحی سایت و یا یک محصول هستند. یا به عبارت دیگر، به جای این که گروه طراحی بخواهد ویژگی یا تجهیزاتی را در طراحی برای مشتریان و مشکلات شان مهیا کند، به وسیله این الگوها مشکل مشتریان را حل می نماید.

الگوهای طراحی سایت برای حل کردن مشکل ها هستند، نه ایجاد ویژگی ها

یکی از ویژگی های نقشه و یا دستورالعمل های طراحی این است که مشتری به وسیله آن ها در می یابد که به چه نحوی از طراحی سایت و یا محصول استفاده کند.

BRUCE در الگوی خود روی این قضیه تحقیق می کند که به چه دلیلی مشتریان به این داده ها و دستورالعمل ها نیاز دارند. به چه میزان این موراد زندگی آن ها را آسان تر می کند؟ به چه نحوی از این طریق نیازهای خود را برطرف می سازند؟ مخاطبان چه مشکلاتی را از این طریق حل می نمایند؟

 

آخرین سوال خیلی جالب است. با درک مخاطبان از نحوه استفاده از یک محصول و یا حتی یک طراحی سایت می توان مشکلاتی را در این طراحی ها حل نمود و به این ترتیب است که گروه طراحی سایت و یا محصول به راهکار سازگاری دست می یابد.

BRUCE می گوید که این الگو، اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول را روی راهکار مناسبی فوکوس می سازد که احتمال دارد سبب موفقیت یک کسب و کار در آینده شود. هرچه گروه طراحی سایت به این الگو و ایجاد دستورالعمل ها بیشتر تکیه کند، مشکلات مشتریان طراحی سایت و یا محصول راحت تر و مناسب حل خواهد شد و راهکار ها آسان تر یافت می شوند.

هنگامی که یکی گروه طراحی سایت و یا محصول درک درستی از یک مشکل داشته باشد، راهکار ها راحت تر یافت می شوند. غالبا، مشکل عمده در نیافتن راهکار ها، ندارا بودن درک مناسب از مشکلات موجود است. هنگامی که مشکل را ریشه یابی و درک کنیم، منابع بیشتری برای حل آن در اختیار داریم. و از همه پراهمیت تر، به این صورت اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول می توانند بر مشکلات غلبه داشته باشند.

استراتژی فوکوس با مشتریان طراحی سایت و یا محصول

نقطه قابل توجه در ایده BRUCE این بود که، استراتژی به کار رفته در این الگو بر مشتریان طراحی سایت و یا محصول و یا به طور کلی بر مشتریان یک کسب و کار فوکوس دارد. هنگامی که شرکت ها و کسب و کار ها راجع به ویژگی های محصول و سرویس های شان صحبت می نمایند در واقع سعی دارند تا این گونه بگویند: "به ما نگاه نمایید، به کاری که ما انجام می دهیم نگاه نمایید". وقتی هم که این شرکت ها راجع به مشکل مشتریان خود صحبت می نمایند، در واقع می خواهند بگویند: "نگاه نمایید که با چه کسب و کاری رو به رو هستید، نگاه نمایید که به چه نحوی به شما کمک خواهیم کرد."

در حالی که یک شرکت و یا کسب و کار می خواهد در محصولات و سرویس های خود بیشترین ویژگی ها و تجهیزات را قرار دهد، مشکلات مشتریان نیز بایست به تبع آن کاهش پیدا کند، اما اگر یک مشکل بزرگی هست که مشتریان بسیاری با آن رو به رو هستند، راهکار این مشکل قادر نیست با گذاشتن ویژگی ها و تجهیزات بیشتر در یک طراحی سایت و یا محصول حل گردد.

هنگامی که گروه طراحی سایت و یا محصول قصد در رفع مشکل دارند، به این معنی است که در این طراحی سایت و یا محصول می خواهند تغییرات شگرفی را به وجود آورند. هر یکی از این تغییرات در حل مشکلات مشتریان سایت و یا محصول نقش بسزایی خواهد داشت.

برای طراحی محصول و یا طراحی وب سایت جدید، به 2 یا 3 مشکلی که مخاطبان از پیش دارا بودند، توجه نمایید و در این طراحی جدید این مشکلات را رفع نمایید. هر کدام از تغییرات اعمال شده در طراحی سایت و یا محصول اگر موثر واقع نشود، بایست از روند حذف شود.

به طور مثال، خیلی از ویژگی ها و تجهیزات محصول های امروزی به منزله راهکار برای مشتریان مهیا می شوند اما در واقع مشکل مشتری را حل نمی نمایند. این مولفه های سبب می شوند تا گروه طراحی سایت و یا محصول بیشتر به فکر فرو برود و روی راهکار های بهینه فوکوس داشته باشد.

 

تحقیقات کاربری طراحی سایت و یا محصول

اگر شما راجع به مشتریان طراحی سایت و یا محصول خود چیزی ندانید، نمی توانید به وسیله الگوی BRUCE مشکلات موجود را حل نمایید. برای اینکه مشتریان و مخاطبین کسب و کار خود را بشناسیم و به بینش های آن ها دست یابیم، تحقیق کردن راجع به آن ها الزامی است. مدیران طراحی محصول و یا فروشگاه ساز نیاز دارند تا مشتریان خود را بشناسند و بر آن ها نظارت داشته باشند و سعی دارند تا اهداف و خواسته های شان را در یابند.

این تحقیقات روی خیلی از موردهای راجع به مخاطبان فوکوس دارد، نظیر نیازها، خواسته ها، بینش ها و غیره. تجزیه و تحلیل کردن و ارزیابی مشکلات مختلف مشتریان، حالا راهی استاندارد برای نحوه ایجاد محصولات و سرویس های یک کسب و کار است. مشتریان بایست در هر مموضوعی از طراحی، در مرکز توجه باشند و به منزله هدف عمده در نظر گرفته شوند.

توجه نکردن به رقیبان طراحی سایت

دیگر مزیت های حل کردن مشکلات مشتریان طراحی سایت و یا محصولات این است که از بازی و یا توجه با رقیبان خویش رها می شوید. هم چنان که اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول نیازهای مشتریان خود را در یابند، توجه ای به این که رقیبان شان دارای چه موردهایی هستند، نمی نمایند.

تقریبا همواره، مشکلات پراهمیت مشتریان یک کسب و کار به شیوه رقابتی حل نشده است. به این خاطر که شیوه های رقابتی سبب می شوند تا توجه کسب و کار روی رقیبان معطوف شود، نه نیازها و خواسته های مشتریان.

هنگامی که یک شرکت و یا کسب و کار به این درک برسد که به وسیله الگوی BRUCE قادر است مشکلات خود را حل نماید، دیگر توجه ای به رقیبان تجاری خود ندارد. آن ها با ارائه راهکار های خلاقانه مشکلات موجود را حل می نمایند و در این زمینه توجه نکردن به طرز فکر و بینش رقیبان خیلی اهمیت دارد.

این گروه های طراحی توجه ای به این که دیگران چه کاری انجام می دهند، ندارند. این مورد یکی از مزیت هایی است که می توان از این الگو به دست آورد.

بازاریابی محصولات و یا سرویس های کسب و کار طراحی سایت

گروه بازاریابی هنگامی که می خواهد راجع به محصولات و سرویس های جدید کسب و کار خود صحبت کند، با یک مورد همیشگی رو به رو است: آن ها بایست ویژگی ها و تجهیزات محصولات و سرویس های کسب و کار را ارزیابی نمایند و از کلیت آن ها روایت و شرحی زیبا مهیا نمایند تا از این طریق بتوانند افراد را متقاعد به خرید آن ها نمایند.

در الگوی BRUCE دیگری نیازی به ترکیب این ویژگی ها و تجهیزات یک محصول یا سرویس برای ایجاد شرح و تفسیر نیست، این الگو موردهای آماده ای را در اختیار این بازاریابان می گذارد تا به این وسیله آن به بازاریابی محصولات شرکت بپردازند. هنگامی که بازاریابان هم باهوش باشند از این مورد می توانند به خوبی استفاده کرده و برای کسب و کار مزیت هایی را به همراه بیاورند. به این ترتیب است که می توانند درآمد کسب و کار را ارتقاء دهند و سبب موفقیت آن شوند.

توسعه طراحی سایت منسجم

قسمتی از حل نمودن مشکل مشتریان طراحی سایت و یا محصول این است که اطمینان حاصل کنیم که با راهکار گزینشی، این مشکل را بدتر نخواهیم ایجاد. با شناخت مشکل موجود به منزله نقطه شروع یک کار، گروه برنامه نویسی و طراحی سایت و یا محصول به خوبی قادر است کار را به نحو احسنت به سرانجام برساند.

با توجه به مشکل مشتری، گروه طراحی سایت به دنبال چندین راهکار می گردد. گزینش مناسب ترین راهکار قادر است سبب ارتقای کسب و کار شود. هنگامی که مشکل مشتری معین و درک شود، روند طراحی آسان تر می گردد. بدون توافق اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول بر سر راهکار معین، آن ها نمی توانند انعطاف پذیری داشته باشند و در حل کردن مشکل ضعف دارند.

به طور مثال، هنگامی که گروه طراحی قصد دارد تا ویژگی های بسیاری را در یک محصول به صورت اغراق آمیر قرار دهد، مشکل عمده بروز می کند که با تعین هیچ راهکاری قادر نیست رفع گردد. به این خاطر که مشتری با پیچیدگی ها و ابهاماتی در این محصول رور به رو می شود که حتی استفاده از آن محصول برای کاربر دشوار می شود. در این جا است که گروه طراحی با راهکار های جزئی و ساده قادر نیست مشکل را حل کند. تنها راه این قضیه این است که محصول را از پیچیدگی ها و ویژگی های اغراق امیز نجات دهد.

با الگوی BRUCE حالا دیگر اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول توانایی این را دارند که به هر راهکاری که مشکل مشتری را بدتر می کند، "نه" بگویند. برای موفق شدن در این زمینه بایست طراحی سایت و یا محصول خود را در عین ساده بودن، به گونه ای ایجاد کنید که به طور سازگاری مشکل مشتری را حل نماید و استفاده از آن را برای مشتری خیلی قابل درک و ساده بسازد.

 

استفاده از این الگو ها در طراحی سایت یک چالش است

سازمان هایی که به دارا بودن ویژگی های زیاد متکی هستند، تغییر ذهنیت شان به سمت این الگو خیلی دشوار است.

در هر صورت اگر کسب و کار و یا ساوقتی از این الگو استفاده نمود و کار های خود را با معین کردن مشکلات موجود مشتریان طراحی سایت و یا محصول آغاز نمود، قادر است مزیت های این الگو را به طور واضح ببیند و به موفقیت دست یابد. به یاد داشته باشید که در این استراتژی، مشتریان بایست در مرکز توجه قرار بگیرند. به این ترتیب است که می توان در بازار تجاری مربوط به خودتان بدرخشید. این الگوی BRUCE سبب می شود تا دید اعضای گروه طراحی سایت باز شود و با هوشیاری بیشتر راهکار های رفع مشکلات مشتریان خود را بیابند. از این رو، محصول و یا طراحی سایتی که ایجاده می شود قادر است مشکل مخاطبان و مشتریان خود را حل نماید و انگیزه بیشتری به آن ها می دهد تا این موردهای استفاده نمایند. علی رغم این قضیه اشخاص بیشتری به استفاده از آن ها ترغیب می شوند و در نهایت تجربه کاربری بهینه ای پدید می آید که قادر است قضیه ارزشمند و قابل توجه ای برای هر کسب و کار باشد. مخاطبان و مشتریان طراحی سایت و یا محصول راجع به این تجربه های بهینه خود با پیرامونی و دوستان خود صحبت می نمایند و به این ترتیب است که نام کسب و کار شما در همه جا نمایان می شود.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...