Jump to content

دلایل رد شدن ویزای شینگن:


poemses

Recommended Posts

دلایل رد شدن ویزای شینگن:


✅فعالیت مجرمانه
شرایط متقاضی در گذشته و حال نقش موثری در صدور ویزای شینگن دارد . اگر در پیشینه متقاضی سوابقی همچون مواد مخدر ، اعتیاد ، تروریسم ، سوءاستفاده های جنسی و سایر جرایم جدی که تهدیدی برای امنیت منطقه شینگن هستند ، دیده شود ، درخواست اخذ ویزای وی رد خواهد شد

✅ مدارک جعلی
کلیه متقاضیانی که با اسناد جعلی سعی در اخذ ویزای شینگن دارند و این امر اثبات شود سرنوشتشان رد شدن مطلق ویزا خواهد بود.

✅ عدم توضیح برای اقامت
اگر توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر وجود نداشته باشد ، بالطبع درخواست ویزا رد خواهد شد . از جمله این موارد عبارتند از :
ناتوانی در ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن
عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده
از دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر ارائه شده

✅نداشتن هدف مشخصی از سفر
قبل از ارسال درخواست حتما طرح مناسبی از خود را در منطقه شینگن ارائه دهید موارد زیر رد خواهند شد .
استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن (که نمی توانند به تعیین مقصد اصلی سفر خود را در منطقه شینگن کمکی کند)
قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگن
قادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی (هنگام سفر گروهی)

✅ گذرنامه نامعتبر 
اگر گذرنامه یکی از شرایط زیر را داشته باشد ، درخواست ویزا رد خواهد شد .
ارائه گذرنامه هایی که  کمتر از سه ماه (۳)  از اعتبار آنها باقی مانده اجازه سفر به  منطقه شینگن ندارند . ارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف نداردارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبر

✅ گذرنامه آسیب دیده 
اگر گذرنامه در شرایط خوبی نگهداری نشده باشد ، می تواند یکی از دلایل رد ویزا باشد . صفحات گذرنامه از هم جدا شده باشد و یا قسمتی از آن گم شده باشد .

✅ نامه مرجع نامعتبر
یکی از دلایل اصلی رد شدن ویزا ارائه نامه رسمی از از مرجع خاص که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد . موارد زیر شامل این بند هستند .
عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن
ارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخ صدورآن گذشته باشد
ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.

✅عدم تامین مالی
اگر متقاضی نتواند اثبات کند در طول مدت اقامت در شینگن ، می تواند امرار معاش کافی داشته باشد ، درخواست وی رد خواهد شد موارد زیر اثبات عدم امرارمعاش هستند
عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک (۱) ماه از تاریخ صدور آن
عدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری)
نداشتن بودجه کافی در صورتهای مالی ارائه شده
عدم ارائه چک مسافرتی معتبر

✅ گواهی ازدواج یا تولد غیر قابل قبول
برای اخذ ویزای شینگن باید گواهی تولد یا ازدواج ارائه داده شود در غیر اینصورت هر کدام از موارد زیر را داشته باشد ، درخواست وی رد خواهد شد .
عدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی
عدم ارائه گواهی به زبان مورد نظر توسط مترجم مجاز
عدم توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک

✅بیمه نامه نامعتبر
عدم ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب در زمان اقامت در منطقه شینگن از دلایل شکست در اخذ ویزای شینگن خواهد بود . مواردی شامل :
عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتی در مقدار پیش بینی شده
ارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد.
عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشد   .
ناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که کل روز از سفر در منطقه شینگن را پوشش دهد

✅فقدان مدرک اسکان
مشخص نبودن محل اسکان متقاضی در طول سفر ، از دیگر عوامل رد شدن ویزا می باشد . مواردی شامل :
عدم ارائه شواهدی مبنی بر رزرو هتل عدم ارائه دعوت نامه از میزبان (اثبات حمایت)
عدم ارائه مدارک و شواهد یک تور از پیش پرداخت شده

✅وضعیت نامطلوب ویزا شینگن
جلوتر بودن تاریخ ویزای شینگن از دیگر عوامل مختل کننده ویزای شینگن می باشد . مواردی شامل :
عدم رعایت محدودیت ویزای شینگن (به عنوان مثال زیاد ماندن در منطقه شینگن ، عدم پیروی از برنامه سفر ارائه شده و غیره) 
مالکیت یک گذرنامه دیگر با ویزای شینگن فعال

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...