Jump to content

درخواست پناهندگی شما تحت چه شرایطی ممکن است رد شود


poemses

Recommended Posts

درخواست پناهندگی شما ممکن است تحت شرایط متفاوت رد شود که در زیر، انواع آنرا توضیح خواهم داد:

1. رد ساده
 (einfachen Ablehung)

2. رد تقاضای پناهندگی به عنوان قضیه‌ «کاملا بی اساس»
  (offensichtlich unbegründet)
  
3. رد غیرقابل بررسی(unzulässig)

در صورت رد درخواست شما، اداره بامف به شما نامه رد درخواست پناهندگی
 (ablehnenden Bescheid) 
را با یک «اطلاعیه اخراج» 
(Abschiebungsandrohung)
از طریق پست میفرستد و باید سعی کنید توسط وکیل، یک درخواست «فوری» (Eilantrag) را هرچه زودتر برای به تعویق انداختن اخراجتان به دادگاه ارسال کنید.

و حالا #توضیحات هر مورد به تفصیل : 

در صورتی که پرونده شما رد ساده 
(enifachen Ablehung) 
گرفته است، معمولا برای ارسال شکایت و درخواست تجدیدنظر به دادگاه، 30روز وقت دارید.

اگر درخواست شما به عنوان قضیه‌ «کاملا بی اساس» 
(offensichtlich unbegründet) 
و یا «غیر قابل بررسی» (unzulässig) رد شده باشد، فقط  یک هفته برای ارسال شکایت و درخواست تجدیدنظر فوری (Eilantrag) به دادگاه وقت دارید.

بهتر است درخواست فوری را با کمک وکیل حقوقی انجام دهید. دادگاه ممکن است، براساس درخواست شما، دستور تعلیق اخراج شما را تا زمانی که درمورد شکایت شما تصمیم میگیرد را صادر کند و در این مدت کسی حق ندارد که شما را اخراج کند. اگر درخواست فوری انجام ندهید و یا دادگاه درخواست شما را رد کند، ممکن است حتی قبل از دعوت به دادگاه جهت بررسی دوباره پرونده تان هم اخراج شوید. 
برای فرستادن درخواست تجدید نظر درست و به موقع، بلافاصله بعد از دریافت رد درخواست پناهندگیتان، به مراکز مشاوره برای پناهجویان مراجعه کنید و یا از یک وکیل متخصص کمک بگیرید. مهلت های تعیین شده، نسبت به تاریخ درج شده بر روی پاکت پست محاسبه میشود.

اگر درخواست پناهندگی شما به دلیل اینکه دوبلین دارید، به عنوان (unzulässig) رد شود، از همان تاریخ مهلت شش ماهه، برای اخراج شما محاسبه میشود.

اگر شما جواب رد ساده
  (einfachen Ablehnung) 
 دریافت کرده‌اید و درخواست تجدید نظر (Eilantrag) شما قبول شده و هنوز در جریان است، اداره بامف (BAMF) و آوسلندر بیهورده، حق ندارند شما را اخراج کنند.

بررسی پرونده شما از سوی دادگاه ممکن بیشتر از یک سال و یا دو سال طول بکشد و شما در این مدت مانند اوائل پروسه پناهندگی، اقامت (Aufenthaltsgestattung) دارید و از همه مزایای سوسیال برخوردار هستید.


اگر دادگاه بعد از بررسی، دلایل شکایت شما را قبول کند و شما را حق به جانب بداند، شما قبول میشوید و تصمیم بامف لغو میشود. 

اگر دادگاه تصمیم بامف را قبول کند، شما باید آلمان را ترک کنید وگر نه اخراج میشوید. با این حال، اگر دادگاه اداری شکایت شما را رد کند و تصمیم بامف مبنی بر رد درخواست پناهندگی شما را به رسمیت بشناسد، پرونده پناهندگی شما متوقف خواهد شد.

برای درخواست تجدیدنظر دوم، شما فقط با کمک یک وکیل طبق «ماده 78 قانون پناهندگی» میتوانید درخواست دوم را  به دادگاه عالی فدرال بفرستید. پس از حکم رد از سوی دادگاه اداری فدرال، هیچ راه حل قانونی دیگر وجود ندارد و رسیدگی به هر نوع شکایت دیگر ممنوع خواهد بود. 
البته میشود در موارد خیلی نادر به دادگاه فدرال قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) مراجعه کنید. همچنان اگر باور دارید که حکم دادگاه مبنی بر رد درخواست پناهندگی شما، طبق کنوانسیون نقض حقوق بشر اروپا، حقوق انسانی شما را نقض کرده است، میتوانید طبق «ماده 34 همین قانون» به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنید. البته که دادگاه عالی، درخواست های خیلی خاصی را می پذیرد و برای قبولی در دادگاه عالی، شانس شما بسیار کم است.

اگر قبل از اتمام مهلت درخواست تجدید نظر، قادر به ارائه شکایت کتبی نیستید، میتوانید شکایت خود را به صورت شفاهی نیز، در اداره شکایات قانونی (Rechtsantragstelle) در هر دادگاه ارائه کنید. 
برای دانستن تاریخ دقیق مهلت برای شکایت، باید پاکت نامه‌ای را که داخل آن، رد درخواست شما ارسال شده را نگهدارید.

اینکه کدام دادگاه اداری، مسئول پرونده شما است که شکایت خود را بفرستید، در آخر نامهء جواب رد شما درج شده که بامف برای شما فرستاده است.
موفق باشین. ابی.


#رد #پناهندگی در #آلمان و #روش #اعتراض به #جواب #ردی

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...