Jump to content

وظایف گردانندگان مکانهای اسکان پناهجویان آلمان


poemses

Recommended Posts

گردانندگان مکانهای اسکان پناهجویان در آلمان، اجازه چه کارهایی را دارند؟

البته این قوانین در اکثر کشورها، یکسان است.

1. آیا کسی اجازه باز کردن نامه های شما را دارد؟
خیر. فقط وقتی که شما اجازه داده باشید اجازه دارند. اگر نامه شما بدون اجازه باز شود، این یک عمل مجرمانه است و می توانید نزد پلیس شکایت کنید.

2. آیا گردانندگان هایم دائم، مجازند بدون اجازه شما وارد اتاقتان بشوند؟
خیر. هنگامی که شما در اتاق هستید، باید در زده و صبر کنند تا شما بگویید، بفرمایید. وقتی شما نیستید و چیزی باید تعمیر شود، بایداز قبل به شما اطلاع  داده شود. فقط در صورتی که موقعیت اضطراری مثل اتش سوزی رخ دهد، مجازند بدون اطلاع قبلی، وارد اتاق شما شوند.

3. آیا کسی مجاز است کمد یا وسایلتان را  جستجو کند؟
این کار را فقط پلیس اجازه دارد، آن هم با برگه اجازه تفتیش. در غیر اینصورت، این عمل مجرمانه است.

4. چه کار می توانید انجام دهید اگر گردانندگان هایم، حقوقتان را رعایت نکردند؟
می توانید به سوسیال آمت، به کارگذار تطبیق  خارجیان در جامعه، وکیل، مشاور و حتی پلیس، مراجعه نمائید.

5. وظایف این گردانندگان چیست؟
این افراد در واقع فقط برای سازماندهی زندگی در آنجا هستند و نه برای ریاست طلبی. آنها برای این حقوق می گیرند تا  به شما در اسکانتان کمک کنند.

6. آیا گردانندگان هایم، قدرتی در تصمیم گیری و تاثیر گذاری روی درخواست پناهندگی شما دارند؟
خیر. به هیچ وجه با درخواست شما سر و کار ندارند. تصمیم گیری  در مورد تقاضای  پناهندگی شما، به عهده ی اداره فدرال مهاجرت وپناهندگی (بامف) است.

7. آیا گردانندگان هایم دائم، در اقامت موقت شما (دولدونگ) و یا اخراج شما از آلمان، تاثیری دارند؟
تا زمانی که دولدونگ دارید و آوسلندر بهورده سعی در اخراج شما دارد، و برای این کار نیاز به اطلاعات در باره شما دارد، میتواند این اطلاعات را از گردانندگان هایم بگیرد. 
علیه تصمیم گیریهای نادرست آوسلندر بهورده هم، می توانید از خود دفاع کنید.

8. آیا گردانندگان هایم، تصمیم می گیرند که شما چقدر پول دریافت کنید؟
خیر. کمک هزینه دولتی و اجتماعی، ربطی به گردانندگان هایم ندارد. این سوسیال آمت است که تصمیم می گیرد شما چقدر پول دریافت کنید. 

9. آیا گردانندگان هایم، در مورد گرفتن خانه تصمیم گیری میکنند؟
گردانندگان برای این حقوق می گیرند تا به شما مثلا به خاطر درخواست خانه، کمک نمایند.
گردانندگان هایم در این که شما خانه را دریافت کنید یا نه، تصمیم گیری نمی کنند، بلکه این کار
بر عهده سوسیال آمت است.

10. آیا گردانندگان هایم دائم، تصمیم می گیرند که شما چه کاری را انجام دهید؟
گردانندگان، کارهایی با حقوق کم را، در هایم تقسیم می کنند. آنها می بایست این کارها را به طور عادلانه بین همه ساکنین هایم تقسیم کنند.
میزان پرداخت پول با سوسیال آمت است.

11. گردانندگان هایم دائم، چه قواعدی را برای جا دادن افراد رعایت میکنند ؟
اجازه دارند تصمیم گیری کنند، چه کسی با فرد دیگر در اتاقی زندگی کند. البته باید به خصوصیت های ملی، قومی، فرهنگی و مذهبی، توجه کنند.
تا حد ممکن بایستی بیش از چهار نفر در یک اتاق زندگی نکنند. اگر بیش از چهار نفر مجبور به زندگی در یک اتاق شدند، ولی یک اتاق دیگر خالی باشد، می شود شکایت کرد.

12. در هایم، هر فرد باید، شش متر محل سکونت داشت باشد.
هر فرد باید یک تخت، یک فضا برای کمد، یک محل پهلوی میز و یک صندلی داشته باشد.
اتاقها، حتما باید قابل قفل کردن باشند. 
بایستی برای مردان و زنان، دوش ها و توالتهای های جداگانه با قابلیت قفل کردن وجود داشته باشد. 

#وظایف #گردانندگان #هایم
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...