Jump to content

کلیات قانونی در مورد ثبت شرکت


kiasabt

Recommended Posts

براساس ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار میدهد و طبق ماده 16 همین قانون هر تاجری که کسب خود را در وزارت عدلیه (وزارت دادگستری _اداره ثبت شرکتها) به ثبت نرساند

مجرم و به جزای نقدی دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد(قانون تجارت مصوب1311)

باب پانزدهم قانون تجارت در مورد ثبت شخصیت حقوقی است تاجرانی که اقدام به ثبت شخصیت حقوقی (ثبت شرکت) میکنند از هر حیث اعتبار و ارزش حقوقی و تجاری بالاتری دارند شخص حقوقی (شرکت) موضوع هر حق و تکلیفی قرار میگیرد

ثبت عملیات تجاری(ثبت شرکت) از دیر باز جز اولین و اساسی ترین قوانین تجاری ایران و جهان بوده است ثبت این فعالیتها تحت عنوان شرکت در اداره ثبت شرکتها معتبرترین و کاملترین نوع فعالیت تجاری است لازم به ذکر است فعالیت تجاری طبق تعریف قانون صرفا فعالیت بازرگانی نمیباشد و هر فعالیت سود مند اعم از تولیدی خدماتی صنعتی کشاورزی  جزء فعالیت تجاری محسوب میگردد.

برتری ثبت شرکت (شخصیت حقوقی)نسبت به شخص حقیقی در چند مورد مهم مطرح میگردد 

1_ ثبت شرکت رسمی ترین نوع شراکت است که حداقل با تصمیم و اراده 2 شریک ثبت میگردد 

2- کلیه تصمیمات و تغیرات شرکت باید به صورت رسمی در اداره ثبت شرکتها ثبت گردد و روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر گردد

3- در صورت غیبت هر یک از اعضا به هر دلیل اعم از فوت محجوریت و... تعهدات حقوقی شرکت پا برجاست

4- شرکت توسط هیئت مدیره و با رای اکثریت مدیریت میگردد

بر اساس قانون تجارت  7 نوع مختلف شرکت در ایران به ثبت میرسد

1-شرکتهای سهامی که به دو قسم  سهامی خاص و سهامی عام در اداره ثبت شرکتها ثبت میگردد 

سهامی خاص: این نوع شرکت حداقل با سه سهامدار ثبت میگردد و دو نفر بازرس که نباید نسبتی با اعضای هیئت مدیره داشته باشد.

35درصد سرمایه اولیه شرکن بعد تایید نام شرکت در اداره ثبت شرکتها بایستی در بانک بلوکه شود و 65درصد مابقی سرمایه در تعهد سهامداران باقی میماند .

میزان سرمایه شرکت در سهامی خاص  تبدیل به تعدادی سهام  یک ریالی میشود که به دلخواه و نظر سهامداران تعیین میگردد.

در صورتی که شرکت سهامی خاص تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد در ابتدا باید دو صورتجلسه را به ثبت برساند 

1.تمدید بازرسین در سال مالی جدید

2.ثبت صورتجلسه تعهد سهام که در ان هیئت مدیره اقرار به دریافت 65درصد سرمایه باقی مانده شرکت که در تعهد سهامداران بوده است میکنند.

شرکت سهمی خاص به دلیل الزام به رعایت بروکراسی منظم اداری مانند تمدید یا تعویض هیئت مدیره هر دو سال یکبارو بازرسین هر یک سال مالی،

استفاده از بازرس مالی در شرایط خاص و تعهد بالای حقوقی شرکتی معتبر و قابل قبول از نظر بانکها برای تضمین نامه های بانکی و اعطای وام و تسحیلات مالی و کمپانیهای خارجی برای اعطای نمایندگی میباشد 

شرکت سهامی عام

شرکتی که حداقل با 5 سهامدار ثبت میگردد که 20درصد سرمایه شرکت بعد از تایید نام شرکت در اداره ثبت شرکتها باید در بانک بلوک شود و 15 درصد نیز با انجام تشریفان خاص قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ، پذیره نویسی میگردد 

این نوع شرکت برای جذب سرمایه سهامداران و فعالیتهای کلان اقتصادی ثبت میگردد

داشتن سرمایه میلیاردی ،مجوز سازمان اوراق بهادار، تعیین بازرسین قانونی (موسسه حسابرسی) از الزامات ثبت شرکت سهامی عام میباشد

2-شرکت با مسولیت محدود  شرکتی که مسولیت و اعتبار ان محدود به سقف سرمایه اولیه ان است.

این نوع شرکت حداقل با دو شریک ثبت میگردد که به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوستی  و روابط مالی دارند ثبت میگردد سرمایه این نوع شرکت به شکل سهم الشرکه میباشد که میزان سهم الشرکه هر فرد در تقاضا نامه ثبت میگردد مسولیت شرکا محدود به سر مایه انان میباشد و در برابر قروض و تعهدات شرکت مسولیتی زاید بر انچه پرداخته اند ندارند همچنین اعتبار این نوع شرکت محدود به سرمایه اولیه است و به همین دلیل هنگام ثبت توصیه میشود از سرمایه واقعی استفاده نمایند.

3-شرکت تضامنی در ثبت این نوع شرکت مسولیت شرکا محدود به سرمایه نبوده بلکه چون با اعتبار شخصیت شرکا ثبت میگردد شرکا مسول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه ان میباشد.

شرکت تضامنی از حیث استحکام و اعتبار در راس تمام شرکتها قرار دارد و بیشتر شرکت خانوادگی است که بین افراد نزدیک به هم  ثبت میگردد.

در نام شرکت تضامنی باید عبارت تضامن و لااقل اسم یکی از شرکا ذکر شود و در صورتی که اسم تمامی شرکا ثبت نگردد باید در پایان نام شرکت عبارتی مانند شرکا یا برادران ثبت گردد.

این نوع شرکت معمولا برای فعالیتهای خاص اقتصادی با اعتبار مالی بالا مانند صرافیها موسسه های مالی و پولی و شرکتهای سنگهای قیمتی و... ثبت میگردد.

که بحث تضامن اشخاص باعث اعتماد و اعتبار گردد.

 

4-شرکت تعاونی در 7 نوع ثبت میگردد

شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی انان ثبت میگردد

موضوع این نوع شرکتها ممکن است یک یا چند منظور ذیل باشد

انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید وسایل کشاورزی  و صنعتی ، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور تهیه توضیع هر نوع کالا ولوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای انان وتحصیل وام و اعتبار برای شرکا، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن ،بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانه جات وابسته به فعالیتهای مذکور در فوق ، خرید سهم الشرکه شرکتهای مشابه و امثال منظورهای مذکور  

1-شرکت تعاونی تولیدی 2- تعاونی فروش 3- تعاونی مصرف 4- تعاونی ساختمان و مسکن 5- تعاونی  بیمه محصولات و حیوانات 6- تعاونی وام و اعتبار 7- تعاونی نمایندگی کارخانه های صنعتی و کشاورزی

لازم به ذکر است ثبت شرکت تعاونی نیاز به مجوز از وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی دارد.

5-شرکتهای نسبی در این نوع شرکت به هر درصدی  که شرکا سهم  دارند در پرداخت دویون و قروض شرکت حتی بالاتر از سرمایه شرکت مسولیت پرداخت دارند( این نوع شرکت به دلیل تغیرات گسترده اقتصادی و تجاری در کشور از سال 1311 تا کنون به ثبت نمیرسد) 

6-شرکتهای مختلط سهامی این نوع شرکت از اختلاط چند ضامن و چند شرکت سهامی ثبت میگردد( این نوع شرکت به دلیل تغیرات گسترده اقتصادی و تجاری در کشور از سال 1311 تا کنون به ثبت نمیرسد)

7-مختلط غیر سهامی این نوع شرکت از اختلاط چند ضامن و چند شرکت مسولیت محدود و شرکت نسبی ثبت میگردد( این نوع شرکت به دلیل تغیرات گسترده اقتصادی و تجاری در کشور از سال 1311 تا کنون به ثبت نمیرسد)

ورقه سهم:

جزء اسناد تجارتی محاسبه میگردد و سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب ان در شرکت دارد سهم در شرکتهای سهامی عمدتا به 3صورت سهام با نام، سهام بی نام و سهام ممتازعرضه میگردد

سهام بی نام سند در وجه حامل است  و نام دارنده  ورقه سهم ذکر نمیشود و انتقال ان  از طریق  تسلیم  ارسال  صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها انجام میگیرد 

ولی در سهام با نام  اسم دارنده  سهام شرکت  در ورقه  سهم ثبت میگردد و باید در دففتر  ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذکور امضا کند.

سهام ممتاز:

هر شرکت سهامی  میتواند بموجب اساسنامه و تصویب  مجمع عمومی  فوقالعاده صاحبان  سهام ممتاز ترتیب دهد.

امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از ان باید به طور  وضوح تعیین گردد و هرگونه تغییر در امتیازات وابسته بسهم ممتاز باید  به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت نصف بعلاوه یک اینگونه سهم انجام گیرد.

سهم ممتاز سهم استثنایی است و در مواردی که شرکت احتیاج  به تشریک مساعی افراد  متخصص و یا ازدیاد سرمایه دارد و از طریق عادی امکان جلب چنین افراد یا چنین ....در بین نیست سهام ممتاز با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده ترتیب داده میشود از جمله  امتیازاتیکه به این سهام داده میشود ایناست که مثلا نصف قیمت اسمی را میپردازند و یا دو برابر  سهام عادی سود سهام میبرند.

نکات

1.مجمع عمومی : عالیترین رکن هر شرکت میباشد و از اجتماع صاحبان  سهم با رعایت مقررات قانون تجارت  و مواد  اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل میشود.

مجامع عمومی 

1.عمومی موسس

2.عمومی عادی، عادی سالیانه ، عادی به طور فوقالعاده

3.عمومی فوقالعاده

اختیارات:

مدیران و یا هیئت مدیره  هر شرکت نماینده قانونی ان شرکت بوده و اداره امور شرکت را عهده دار خواهند بود

مرکز اصلی شرکت :

طبق  تعریف قانون تجارت (محل اداره شخص حقوقی اقامتگاه ان است) طبق اگهی روزنامه رسمی

طبق تعریف قانون مدنی(مرکز عملیات شخص حقوقی اقامتگاه ان است) محلی که پروژه عملیاتی انها اجرا میشود 

 

ثبت علامت کیا ثبت - https://kiasabt.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...