Jump to content

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری


comreg

Recommended Posts

تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است. در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. حال این سوال مطرح می شود که آیا می توان موسسات غیرتجاری را به شرکت های تجاری تبدیل نمود ؟ 

با توجه به تعاریف متفاوتی که از شرکت و موسسات غیرتجاری به عمل آمده است ، قبل از آنکه راجع به این پرسش توضیحانی داده شود ، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به  موسسات غیرتجاری و انواع آن و همچنین انواع شرکت های تجاری اشاره ای خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی می شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه  با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد.

 

موسسات غیرتجاری و انواع آن

کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیرتجاری می باشد. 

موسسات غیر تجاری دو نوع می باشند که عبارت است از :

الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.

ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.

موسسات غیرتجاری و تشکیلات از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین نموده است شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن و امثال آن اختیار کنند. 

موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند.

جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه، فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ و امضا بوده الزامی است. ضمائم آن شامل موارد ذیل می باشد :

_ نسخه اصلی یا رونوشت ، وکالتنامه (در صورت تقاضا توسط وکیل) رو نوشت.

_ گواهی تصدیق کشوری که موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن ، 

_ دو نسخه اساسنامه و امضاء تمام صفحات آن توسط شرکا

_ دو نسخه صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیات مدیره و معرفی صاحبان امضاء

_رسید پرداخت حق الثبت و فتو کپی شناسنامه شرکا

• نکات:

1.حداقل شرکا در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است.

2.در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری است و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدرک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد.

• شرکت و تفاوت آن با موسسات غیرتجاری :

شرکت عبارتست از نوعی عقد که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل می شود. 

علاوه بر تفاوت در اهداف و موضوع فعالیت ، از جمله سایر تفاوت های میان شرکت و موسسات غیرتجاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.

_ ثبت موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء ندارد. 

• انواع تبدیل شرکت :

الف- تبدیل اختیاری : در حقوق ایران قاعده ای کلی در این باره وجود ندارد بلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی به صراحت پیش بینی کرده و در موارد دیگر نسبت به آن اختیار کرده است.از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی را پیش بینی کرده است.

ب- تبدیل اجباری : اگر چه گفته می شود تبدیل،امری اختیاری است که شرکا با تصمیم و رای خود آن را انجام می دهند اما در یک مورد قانون گذار حکم به تبدیل اجباری شرکت داده است؛ بر اساس ماده 5 لایحه قانونی، اگر سرمایه شرکت سهامی، به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود،شرکا باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر،اقدام کنند و یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تبدیل شود.در صورت تخطی از این قانون، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند.

• شرایط تبدیل شرکت :

شرایط تبدیل را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود:

الف) شرایط مشترک: قانون گذار برای تبدیل کلیه شرکت ها شرایطی را به طور مشترک مقرر و الزامی می داند:

الف1- وجود شرکت: شرکت از لحظه ای به وجود می آید و دارای شخصیت حقوقی می شود (ماده583ق.ت) که آخرین رکن تشکیل مقرر آنها رعایت شوند. بر این مبنا تاریخ ایجاد هر شرکتی متفاوت می باشد.

الف2- ضرورت اتخاذ تصمیم: ماده 589 قانون تجارت اتخاذ تصمیمات شخص حقوقی را در صلاحیت مقدماتی می داند که به موجب قانون یا اساسنامه معین شده است .

الف3- ایجاد تغییرات لازم: همانطور که ذکر شد در تبدیل رعایت مقررات شرکت مقصد الزامی است؛ به عنوان مثال ماده (278ل.ا) شرایطی را مقرر می دارد:

1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده

2- افزایش سرمایه به میزان مقرر و لازم

3- دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو تراز نامه تنظیم شده باشد.

4- اساسنامه با توجه به مقررات اصلاح شود .

ب) شرایط اختصاصی : این تشریفات به طور اختصاصی در مبحث تبدیل هر شرکت مورد اشاره قرار گرفته است؛ به عنوان مثال در مورد شرکت سهامی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه تنظیم شده باشد

2- تغییر در ارکان

3- ضرورت پذیره نویسی

4- انجام پذیره نویسی

• آیا تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری امکان پذیر است ؟ 

تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری در صورت رعایت شرایط اختصاصی و مشترک صحیح می باشد. بنابراین برای تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری ابتدا می بایست مجمع عمومی فوق العاده حکم به تبدیل موسسه به شرکت با قالب مشخص و تغییر موضوع شرکت دهد. لذا، لازمه تبدیل موسسات غیر تجاری که دارای شخصیت حقوقی می باشند امکان تبدیل موضوع می باشد؛ تغییر موضوع شرکت دارای اثر قانونی است.حتی برخی از حقوق دانان بر امکان تغییر موضوعاتی مدنی به تجاری و بالعکس حکم نموده اند.

• انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری:

انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منزله پایان عمر آن شرکت و موسسه می باشد و لازمه پایان عمر شرکت یا موسسه این است که دارایی جمعی از حالت مشاع (مشترک) بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. ولی قبل از این مهم باید طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند و طلبکاری باقی نمانده باشد؛ برای چنین مقصودی قانون گذار ،تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

• انحلال در شرکت های سهامی خاص، مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی، موسسات غیر تجاری می تواند به دلایل زیر باشد:

_رای صاحبان سهام: در صورتی که صاحبان سهام به هر دلیلی رای به انحلال دهند.

_تصمیم شرکاء: در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. 

_زمان شرکت: در صورتی که شرکت برای تاریخ معینی تشکیل گردیده باشد و آن زمان به پایان رسیده باشد. (مگر آنکه مدت ذکر شده قبل از انقضاء تاریخ تمدید گردیده باشد)

_فوت یکی از شرکا: در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

_در صورت ورشکستگی شرکت: در زمانی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده 141لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل داده و یا با افزایش سرمایه توسط شرکاء و سهامداران و یا کاهش سرمایه مندرج در مدارک هویتی شرکت سرمایه را یکسان سازی کنند.

_موضوع شرکت: وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده بود را به انجام رسانیده و یا انجام آن غیر ممکن بوده و از ادامه آن منصرف شده اند.

_حکم دادگاه: در صورتی که صدو حکم قطعی دادگاه صادر شود.

بنابراین،همان طور که گفته شد، تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری با تغییر موضوع و البته رعایت تشریفات و شرایط مشترک و اختصاصی امکان پذیر می باشد.

 

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...