Jump to content

جرم کلاهبرداری


parsay

Recommended Posts

تعریف کلاهبرداری

1-    کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

(دکتر میر محمد صادقی، ص 51- دکتر محمد جعفر حبیب زاده، ص 3- دکتر ایرج گلدوزیان، ص 301- سعید باقری و امیر هوشنگ ساسانی نژاد، ص 7)

2-    فعل مثبت، رفتار مجرمانه در این جرم را تشکیل می دهد. (دکتر میر محمد صادقی، ص55- دکتر حبیب زاده، ص53)

3-    ترک فعل هرچند توام با سوء نیت بوده و موجب اغفال و ضرر دیگری گردد عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیست. (دکتر میر محمد صادقی، ص55- دکتر حبیب زاده، ص55)

شرایط و اوضاع رفتار لازم برای تحقق عنصر مادی کلاهبرداری

4-    وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید متقلبانه باشند.

5-    توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد.

6-    به کار گرفتن وسیله متقلبانه باید علت غایی تحصیل مال باشد.

7-    در صورت اجتماع اسباب متقلبانه و غیر متقلبانه، سبب متقلبانه باید علت موثر در بردن مال دیگری باشد.

8-    ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسایل، نوعی (مراجعه به عرف) می باشد.

9-    وسایل مورد استفاده کلاهبرداری به دو شیوه متقلبانه اند یا از نظر شکل و ظاهر و یا از نظر محتوی (خالی از وجه بودن).

10-قربانی پس از توسل به وسایل متقلبانه گول خورده و اغفال شود.

11-  اغفال و فریب قربانی ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه باشد.

12-  قربانی از متقلبانه بودن وسایل نا آگاه باشد.

13-قربانی در اثر اغفال مال خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد.

14-  بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه علیت موثر موجود بوده، علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته باشد.

15-ضابطه تشخیص گول خوردن و اغفال قربانی، شخصی (گول خوردن عملی قربانی) می باشد.

16-  وجود یکی از دو شرط متقلبانه بودن وسایل و اغفال قربانی، لزوما به معنای وجود شرط دیگر نیست.

17-  مال برده شده به دیگری، اعم از مردم، شرکت ها و یا دولت تعلق داشته باشد.

نتیجه (بردن مال)

18-  تحقق بردن مال دیگری هم مستلزم ورود ضرر مالی به قربانی و و هم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او می باشد.

19-صرف خروج مال از تصرف مالک ضرر است.

20-منظور از انتفاع استفاده عملی کردن نیست، بلکه شخص به محض بردن متقلبانه مواد خوراکی یا اتومبیل یا پول دیگری کلاهبردار محسوب می گردد، هر چند آن اموال را هنوز به ترتیب نخورده یا سوار نشده یا خرج نکرده باشد.

21-دائمی یا غیر قابل برگشت بودن فایده حاصل شده توسط کلاهبردار شرط تحقق این جرم است.

22-لزومی ندارد که شخص مورد نظر کلاهبردار که از این جرم منتفع گشته است، از وقوع جرم مطلع بوده و کلاهبردار با او تبانی کرده باشد.

23-آنچه که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد.

24-موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول یا غیر منقول.

25-کوپن جزء اوراق بهادار بوده و به موجب آن حقی برای دارنده آن ایجاد می شود، بنابر این مالیت داشته و تحصیل آن با وسایل متقلبانه کلاهبرداری محسوب می شود.

26-همانند تحصیل وسایل تحصیل مال (چک و برات و ...) در مورد وجوه و اموال نیز تحصیل آن ها لزوما به معنی بردن مال دیگری نمی باشد.

27-صرف غیر قانونی بودن آنچه که قربانی برای دستیابی به آن اموالی را به مجرم داده است، موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نیست.

28-لازمه تحقق «بردن مال دیگری» آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ گونه ما به ازایی صورت گیرد.

29-کلاهبرداری از زمره جرایم مقید بوده لذا حصول نتیجه (بردن مال دیگری) برای تحقق آن ضروری می باشد.

برخی از مصادیق تقلب

30- اختیار اسم مجعول که در آن مرتکب با صحنه سازی های متقلبانه برای خود اسمی غیر از اسم واقعیش اختیار می کند.

31-تعلق یا عدم تعلق اسم اتخاذ شده به شخص خاص، و همچنین رضایت و عدم رضایت فردی که نام متعلق به اوست، در تحقق اختیار اسم مجعول حائز اهمیت نمی باشد.

32-در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملا ناشناخته بوده و هیچ گونه تاثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد، کلاهبرداری از طریق جعل اسم محقق نمی گردد.

33-اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک.

34-استفاده از نام مستعار مشمول اسم مجعول نیست.

35-استفاده از عنوان مجعول که منظور از آن استفاده از تیتر دانشگاهی یا هر نوع مقام دولتی یا غیر دولتی غیر واقع می باشد.

36-عناوین دوستی یا خویشاوندی در صورت متقلبانه بودن مشمول عنوان مجعول می باشند.

37-اگر دلالی زمین غیر را که متعلق به فروشنده نبوده و مرغوب تر از مورد معامله بوده را به خریدار ارائه دهد و پس از انجام معامله مبلغی از بابت حق دلالی بگیرد، عمل توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.

عنصر معنوی (سوء نیت)

38-کلاهبرداری از جرایم عمدی است و برای تحقق آن علاوه بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه، قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود داشته باشد.

39-سوء نیت عام قصد ارتکاب عمل مادی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه است.

40-اگر کلاهبردار واقعا وسایل مورد استفاده را متقلبانه بداند و یا نسبت به متقلبنه بودن وسایل مورد استفاده مردد باشد، کلاهبرداری محقق نمی گردد.

41-انگیزه وداعی، هر چند مقبول و موجه باشد موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نافی تحقق جرم کلاهبرداری نیست.

42-سوء نیت خاص قصد رسیدن به نتیجه، یعنی بردن مال دیگری است.

43-قصد بردن مال خاص یا مقدار معین از مال خاص یا مال شخص معین در تحقق سوء نیت خاص و کلاهبرداری ملاک نمی باشد.

 

لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای

 

http://parsaylawyers.com/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...